صفحه اختصاصی : رقیه صمدی

member-image
رقیه صمدی
پژوهشگر
گروه کاری : مهاجرت های اجباری و پناهجویی


معرفی همکار

 

موضوع مهاجرت‌هاي بين المللي در جهان به عنوان يكي از موضوعات مهمي است كه توجه بسياري از سياستگذاران و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. فعاليت من در رصدخانه مهاجرت ايران با مطالعه در زمينه مهاجران افغانستاني در ايران آغاز گرديد. هم اكنون نيز محوريت مطالعات و پژوهش‌هاي من در اين مجموعه تحقيقاتي، داده‌كاوي و سياست گذاري در زمينه مهاجرت‌هاي اجباري - پناهجويي و مهاجرت‌هاي اقليمي است.  

مشاهده همه مطالب منتشر شده توسط همکار محترم

رقیه صمدی