همکاری با رصدخانه مهاجرت ایران

به خانواده رصدخانه بپیوندید

رصدخانه مهاجرت ايران در راستاي تمركز بر تهيه و انتشار داده‌هاي دقيق و متقن علمي در حوزه‌ي مطالعات مهاجرت همكار پژوهشگر مي‌پذيرد. دانشجويان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، محققين حوزه‌ي علوم اجتماعي و اقتصادي مي‌توانند با پركردن مشخصات و سوابق تحصيلي‌شان در جدول زير براي همكاري با رصدخانه مهاجرت ايران اعلام آمادگي كنند.

ارسال مشخصات و رزومه