همکاران ما در رصدخانه مهاجرت ایران

با همکاران ما در رصدخانه بیشتر آشنا شوید

همکاران ما

member-image
بهرام صلواتی
مدير رصدخانه مهاجرت ايران
member-image
فهیمه بهزادی
دبير كارگروه مهاجرت‌هاي اقتصادي و كاري
member-image
محمدامین مولا
دبير كارگروه مهاجرت‌هاي تحصيلي و دانشجويي
member-image
اشکان فراهانی
مسئول واحد منابع انساني
member-image
زهرا علیپور
مسئول واحد روابط‌عمومی
member-image
میترا حسین‌پور
پژوهشگر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های اقتصادی و کاری
member-image
مليكا سليماني
پژوهشگر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های بازگشتی
member-image
صالح رستمی
پژوهشگر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های اقتصادی و کاری
member-image
فاطمه امیدی
مسئول امور دفتری
member-image
مانا خسروشاهی
پژوهشگر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های اجباری و پناهجویی
همکاران مهمان رصدخانه مهاجرت ایران

همکاران مهمان

دستیاران پژوهشی رصدخانه مهاجرت ایران

دستیاران پژوهشی