آوارگي 38 ميليون نفر در اثر درگيري و بلاياي طبيعي در سال 2021

تاریخ انتشار
13:14:00 | 31 / 02 / 1401
عضو گروه کاری : شبکه همکاران
عضو گروه کاری : مهاجرت های اجباری و پناهجویی

آوارگي 38 ميليون نفر در اثر درگيري و بلاياي طبيعي در سال 2021

blog-main-image

در سال ۲۰۲۱ ميلادي، ۲۵,۲ مييلون نفر از كل آوارگان داخلي در جهان را افراد زير ۱۸ سال و ۲.۷ ميليون نفر را سالخوردگان بالاي ۶۵ سال تشكيل مي‌دهند. در كشور ايران نيز در سال ۲۰۲۱، ۴۱ هزار آوارگي داخلي جديد بر اثر بلاياي طبيعي به ثبت رسيده است. طبق آمارهاي مركز پايش و نظارت بر جابجایی‌هاي داخلی (IDMC)وقوع طوفان حاره‌اي شاهین[۱] در اوایل سال ۲۰۲۱ كه منجر به جاری شدن سیل و طوفان گرد و غبار در ایران شد، عامل آوارگي بیش از ۲۳۰۰ نفر در استان‌های جنوبی كشور محسوب مي‌شود. به علاوه طبق اين گزارش كشور ايران ایران تحت تاثیر بدترین خشکسالی خود در طي ۵۰ سال گذشته قرار گرفته است اما با توجه به ماهيت تدريجي وقوع خشكسالي در كشور، آمار آوارگي‌هاي ناشي از اين پديده در دسترس قرار ندارد.

بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز پايش و نظارت بر جابجایی‌هاي داخلی (IDMC) در مورد آوارگي‌هاي داخلی در سطح جهان (GRID) 59.1 میلیون نفر در سال 2021 در وضعيت آوارگي داخلي به سر مي‌بردند كه از اين تعداد 53.2 ميلون نفر در اثر خشونت و درگيري و 5.9 ميليون نفر در اثر بلاياي طبيعي آواره شده‌اند.


در فاصله سال 2020 تا سال 2021 نيز 38 ميليون نفر آواره جديد در سطح جهان به ثبت رسيده است كه در اين ميان سهم آوارگان داخلي جديد كه در اثر بلاياي طبيعي خانه و كاشانه خود را ترك كرده‌اند، برابر با 23.7 ميليون نفر و سهم آوارگي‌هاي داخلي ناشي از خشونت و درگيري برابر با 14.4 ميليون نفر بوده است.


در سال 2021 ميلادي، 80.4 درصد از آوارگان داخلي كه در اثر خشونت و درگيري آواره شده‌اند در منطقه شبه صحراي آفريقا به ثبت رسيده‌اند. منطقه آسياي شرقي و اقيانوسيه نيز با ثبت 57.9 درصد از آوارگي‌هاي داخلي در اثر بلاياي طبيعي، بالاترين ركورد را در ميان مناطق جهان به خود اختصاص داده است. 


كشورهاي سوريه (6.7 ميليون)، جمهوري دموكراتيك كنگو (5.3 ميليون) و كلمبيا (5.2 ميليون) داراي بيشترين آوارگان داخلي در اثر خشونت و درگيري و كشورهاي افغانستان (1.4 ميليون)، چين (934 هزار) و فيليپين (700 هزار) داراي بيشترين آوارگان داخلي در اثر بلاياي طبيعي در جهان شناخته مي‌شوند.


در سال 2021 ميلادي، 25.2 مييلون نفر از كل آوارگان داخلي در جهان را افراد زير 18 سال و 2.7 ميليون نفر را سالخوردگان بالاي 65 سال تشكيل مي‌دهند.  در كشور ايران نيز در سال 2021، 41 هزار آوارگي داخلي جديد بر اثر بلاياي طبيعي به ثبت رسيده است. طبق آمارهاي مركز پايش و نظارت بر جابجایی‌هاي داخلی (IDMC) وقوع طوفان حاره‌اي شاهین [1] در اوایل سال 2021 كه منجر به جاری شدن سیل و طوفان گرد و غبار در ایران شد، عامل آوارگي بیش از 2300 نفر در استان‌های جنوبی كشور محسوب مي‌شود. به علاوه طبق اين گزارش كشور ايران ایران تحت تاثیر بدترین خشکسالی خود در طي 50 سال گذشته قرار گرفته است اما با توجه به ماهيت تدريجي وقوع خشكسالي در كشور، آمار آوارگي‌هاي ناشي از اين پديده در دسترس قرار ندارد.


[1] Shaheen tropical cyclone

نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید