اشتياق بین‌المللی دانشجويان براي تحصيل در كشورهاي اصلي دانشجوپذير

تاریخ انتشار
13:13:00 | 13 / 03 / 1400
عضو گروه کاری : مهاجرت های تحصیلی و دانشجویی

اشتياق بین‌المللی دانشجويان براي تحصيل در كشورهاي اصلي دانشجوپذير

blog-main-image

روند موجود در بین شرکت‌کنندگان آزمون زبان انگليسي دولينگو مي‌تواند بازتابی از حرکات گسترده‌تری باشد که در ثبت‌نام دانشجويان بين‌المللي در كشورهاي اصلي دانشجو پذير رخ خواهد داد. به عنوان مثال مي‌توان انتظار داشت كه سهم دانشجويان بين‌المللي هندي در سال‌هاي آتي در كشورهاي اصي دانشجوپذير افزايش يابد و سهم كشوري همچون چين كه همواره بيشترين سهم دانشجويان بين‌المللي را در كشورهاي اصلي دانشجوپذير داشته است، در سال‌هاي آتي ثابت بماند و يا با كاهش روبرو شود. در مورد كشور ايران نيز با توجه به روي كار آمدن دولت «بايدن» و كاهش محدوديت‌هاي ويزايي ايجاد شده در دوره‌ی «ترامپ»، مي‌توان پيش بيني کرد كه اين كشور همانند گذشته به عنوان محبوب‌ترين مقصد دانشويان ايراني براي تحصيل در خارج از كشور باقي بماند. همچنين كانادا در سال‌هاي اخير به دليل قوانين سهل‌الوصول‌تر ويزايي نسبت به آمريكا و دانشگاه‌هايي با سطح كيفي قابل قبول به مقصدي محبوب در ميان دانشجويان ايراني تبديل شده است و انتظار مي‌رود كه تعداد دانشجويان ايراني در اين كشور در سال‌هاي آتي همچنان رو به افزايش باشد. توجه: قرار گرفتن كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان در ميان كشورهاي برتر متقاضي تحصيل در خودشان، نشان دهنده افرادي است كه در زمان شركت در آزمون در اين كشورها حضور داشته‌ و قصد ثبت نام به عنوان دانشجوي بين المللي در اين كشورها را دارند اما ممكن است به هر دليلي از پذيرفته شدن در دانشگاه باز بمانند.

بي‌شك همه‌گيري ويروس كرونا تاثير بسزايي در رونق آموزش آنلاين و آزمون‌هاي بين‌المللي آنلاين داشته است.


مطابق آمار اعلام شده از سوي موسسه دولينگو، تعداد داوطلبان آزمون زبان در سال 2020 با افزايشي 2000 درصدي همراه بوده و تعداد قابل توجهي از دانشجويان کشورهای مختلف نیز در آزمون زبان انگليسي موسسه دولينگو شركت كرده‌اند.


نتايج اين آزمون نشان مي‌دهد كه اين موسسه، نمرات آزمون خود را بيشتر براي دانشگا‌ه‌هايي از كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان ارسال كرده است. اين بدان معني است كه اكثر دانشجويان از سراسر جهان، متقاضي تحصيل در دانشگاه‌هاي كشورهاي ذكر شده‌اند. نتايج اين آزمون همچنين نشان مي‌دهد كه دانشجويان بين‌المللي از 6 كشور، بيشتر متقاضي تحصیل در كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان‌اند. نكته قابل‌توجه، حضور دانشجويان ايراني در ميان رتبه‌هاي برتر دانشجويان بين‌المللي متقاضي تحصيل در كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان است.


جدول‌های زير، 6 كشور برتر متقاضي تحصيل در همه‌ی انواع برنامه‌هاي تحصيلي و همچنين 6 كشور برتر متقاضي تحصيل در  مقطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان را نشان مي‌دهد:
شكل 1- شش كشور برتر متقاضي تحصيل در همه انواع برنامه‌هاي تحصيلي در كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان
(Duolingo, 2021)

همان گونه كه از تصویر مشخص است، كشور ايران، رتبه پنجم در ميان شش كشور برتر متقاضي تحصيل در كشور آمريكا و رتبه چهارم در ميان شش كشور برتر متقاضي تحصيل در كشور كانادا در همه انواع برنامه‌هاي تحصيلي است.
شكل 2- شش كشور برتر متقاضي تحصيل در مقطع تحصيلات تكميلي در كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان
(Duolingo, 2021)

همچنين دانشجويان ايراني در رتبه دوم در ميان دانشجويان متقاضي تحصيل در كشور آمريكا، رتبه اول در ميان دانشجويان متقاضي تحصيل در كشور كانادا و رتبه  پنجم در ميان دانشجويان متقاضي تحصيل در كشور انگلستان در مقطع تحصيلات تكميلي قرار دارند.


روند موجود در بین شرکت‌کنندگان آزمون زبان انگليسي دولينگو مي‌تواند بازتابی از حرکات گسترده‌تری باشد که در ثبت‌نام دانشجويان بين‌المللي در كشورهاي اصلي دانشجو پذير رخ خواهد داد. به عنوان مثال مي‌توان انتظار داشت كه سهم دانشجويان بين‌المللي هندي در سال‌هاي آتي در كشورهاي اصي دانشجوپذير افزايش يابد و سهم كشوري همچون چين كه همواره بيشترين سهم دانشجويان بين‌المللي را در كشورهاي اصلي دانشجوپذير داشته است، در سال‌هاي آتي ثابت بماند و يا با كاهش روبرو شود. در مورد كشور ايران نيز با توجه به روي كار آمدن دولت «بايدن» و كاهش محدوديت‌هاي ويزايي ايجاد شده در دوره‌ی «ترامپ»، مي‌توان پيش بيني کرد كه اين كشور همانند گذشته به عنوان محبوب‌ترين مقصد دانشويان ايراني براي تحصيل در خارج از كشور باقي بماند. همچنين كانادا در سال‌هاي اخير به دليل قوانين سهل‌الوصول‌تر ويزايي نسبت به آمريكا و دانشگاه‌هايي با سطح كيفي قابل قبول به مقصدي محبوب در ميان دانشجويان ايراني تبديل شده است و انتظار مي‌رود كه تعداد دانشجويان ايراني در اين كشور در سال‌هاي آتي همچنان رو به افزايش باشد.


توجه: قرار گرفتن كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان در ميان كشورهاي برتر متقاضي تحصيل در خودشان، نشان دهنده افرادي است كه در زمان شركت در آزمون در اين كشورها حضور داشته‌ و قصد ثبت نام به عنوان دانشجوي بين المللي در اين كشورها را دارند اما ممكن است به هر دليلي از پذيرفته شدن در دانشگاه باز بمانند.


آزمون زبان (Duolingo) یک آزمون بین‌المللی برای پذیرش تحصیلی است که به صورت آنلاین برگزار می‌گردد. نتايج اين آزمون مورد پذيرش بيش از 3000 موسسه آموزشي در سطح جهان است.


  • Pavic, M. (۲۰۲۱, May ۶). International education trends via the world’s most accessible English test. Duolingo Blog. https://blog.duolingo.com/international-education-trends-via-the-worlds-most-accessible-english-test/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید