برآورد هزينه هاي اقتصادي ناشي از آوارگي هاي داخلي

تاریخ انتشار
11:07:00 | 23 / 11 / 1399
عضو گروه کاری : مهاجرت های تحصیلی و دانشجویی

برآورد هزينه هاي اقتصادي ناشي از آوارگي هاي داخلي

blog-main-image

طبق جديدترين گزارش منتشر شده IDMC در سال ۲۰۲۰، به طور ميانگين، خسارات ناشي از آوارگي هاي داخلي در سال ۲۰۱۹ از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و از ۱۱۴ دلار به ازاي هر آواره داخلي در کلمبیا تا ۸۶۹ دلار يه ازاي هر آواره داخلي در سوریه متغیر است. با احتساب حدود ۵۰,۸ میلیون نفري که در نتیجه درگیری، خشونت و بلایا در وضعيت آوارگی داخلی زندگی می‌کنند و متوسط خسارات وارد شده به ازاي هر آواره داخلي معادل ۳۹۰ دلار، ميزان كل خسارات وارد شده در اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۹ برابر با حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

از آنجا که تعداد افرادی که در وضعيت آوارگی داخلی بسر مي برند در سال 2019 به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، شواهد زيادي در مورد اثرات اقتصادي و تبعات آن بر زندگی آوارگان داخلی و بطور كلي جوامع آنها وجود دارد. جابجایی می‌تواند توانایی مردم برای مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود کند. اين امر همچنین می تواند نیازهای خاصی ایجاد کند که هزينه هاي آن بایستي توسط آوارگان داخلی، جوامع میزبان، سازمان های دولتی و نهادهاي بشردوستانه پرداخت شود.


مركز پايش و نظارت بر آوراگي هاي داخلي (IDMC) اولین برآورد جهانی از هزینه ها و خسارات مرتبط با تأثیرات مستقیم آوارگی داخلی بر مسکن، معیشت، آموزش، بهداشت و امنیت را در فوریه 2019 منتشر کرده است. در اين گزارش با استفاده از یک روش اصلی مبتنی بر داده های موجود در دسترس عموم، پیامدهای مالی آوارگی‌هاي داخلی در هشت کشور تخمین زده شده است که اثرات اقتصادي آن در سال 2017 نزدیک به 13 میلیارد دلار يا به طور متوسط به ازاي هر فرد آواره شده حدود 310 دلار برآورد شده است.


طبق جديدترين گزارش منتشر شده IDMC در سال 2020، به طور ميانگين، خسارات ناشي از آوارگي هاي داخلي در سال 2019 از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و از 114 دلار به ازاي هر آواره داخلي در کلمبیا تا 869 دلار يه ازاي هر آواره داخلي در سوریه متغیر است. با احتساب حدود 50.8 میلیون نفري که در نتیجه درگیری، خشونت و بلایا در وضعيت آوارگی داخلی زندگی می‌کنند و متوسط خسارات وارد شده به ازاي هر آواره داخلي معادل 390 دلار، ميزان كل خسارات وارد شده در اقتصاد جهاني در سال 2019 برابر با حدود 20 میلیارد دلار بوده است.

                                                

متوسط خسارات وارد شده به ازاي هر آواره داخلي در سال 2019 (به دلار)
منبع: (IDMC, 2020)

 


                                                                                 


اثرات سالانه آوارگي هاي داخلی بر اقتصاد كل (به ازاي هر كشور) در سال 2019
منبع: (IDMC, 2020)


يكي از كشورهايي كه با پديده آوارگي هاي داخلي مواجه است، كشور افغانستان است كه جريان اين آوارگي‌ها كشورهاي همجوار يعني ايران و پاكستان را نيز به لحاظ ايجاد موج‌هاي مهاجرتي به سمت اين كشورها تحت تاثير قرار داده است. كشور افغانستان در نتیجه چهار دهه درگیری مسلحانه و ناامنی با یکی از شدیدترین بحران‌های آوارگی داخلی مواجه شده است. جنگ و درگیری با نيروهاي طالبان باعث آوارگي 461 هزار نفر در سال 2019 در اين كشور شده است. تغييرات اقليمي و مخاطرات آب و هوايي نيز بر روند اين آوارگي‌ها اثرگذار بوده است. خشکسالی شدید و سیل باعث ایجاد 117 هزار آواره جدید در سال 2019 در اين كشور شده است. خسارات اقتصادی ساليانه آوارگي داخلی در اين کشور 987 میلیون دلار معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2018 برآورد شده است. بیشترین بار مالی مرتبط با آوارگی‌هاي داخلي مربوط به تأمین نیازهای بهداشتی آوارگان بوده که 29 درصد از کل خسارات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. به طور كلي در سال 2019، سیل، خشکسالی و افزایش خشونت در افزایش ناامنی غذایی در افغانستان نقش داشته است. تخمین زده می شود که 70 درصد آوارگان در اين كشور نیاز حياتي به حمایت غذایی داشته باشند.


به طور كلي مي‌توان گفت، پاسخ به بحران آوارگی هاي ‌داخلي و تأمین نیازهای اساسی آوارگان می‌تواند بار مالی قابل توجهی را بر دوش منابع انسانی و اقتصاد ملی شکننده بسياري از كشورها بگذارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در جلوگیری و کاهش آوارگی‌هاي داخلی و تأثیرات آن نه تنها برای امنیت و رفاه جوامع مفید است، بلکه به بهبود اقتصاد آنها نیز کمک خواهد كرد. شناسایی مناطقی که جابجایی داخلی در آنها بیشترین تأثیر اقتصادی را دارد، می‌تواند به دولت‌ها و ارائه‌دهندگان حمايت‌هاي بين‌المللي کند تا مداخلات خود را برای کارایی بیشتر تنظیم کنند. همچنين برای انجام این کار، داده‌های دقيق‌تري در مورد تعداد آوارگان، مدت زمان آوارگي آنها و هزینه‌ها و خسارات مربوط به آن در مناطق مختلف مورد نیاز است.


  • برگرفته از گزارش Cazabat.C. & Yasukawa.L. (۲۰۲۰).The ripple effect: economic impacts of internal displacement. Published by Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید