ایران در رتبه هفتاد و دوم شاخص تاب‌آوری اقلیم

تاریخ انتشار
08:31:00 | 05 / 03 / 1401
عضو گروه کاری : مهاجرت های تحصیلی و دانشجویی

ایران در رتبه هفتاد و دوم شاخص تاب‌آوری اقلیم

blog-main-image

بر اساس امتیازات شاخص تاب آوری اقلیم، کشور ایران با کسب امتیاز ۳۶ در رتبه هفتاد و دوم این شاخص و در میان کشورهای با تاب‌آوری پایین قرار گرفته است. همچنین بر اساس رتبه‌بندی این شاخص تنها ۱۵ کشور در گروه کشورهای با تاب‌آوری بالا قرار دارند. ۲۳ کشور در گروه تاب‌آوری متوسط و ۱۴۲ کشور در گروه کشورهای با تاب‌آوری پایین قرار دارند.

تغییرات آب و هوایی دیگر یک تهدید نیست، یک واقعیت است. هشدارهای جدی مبنی بر این واقعیت وجود دارد که جهان احتمالاً در طی پنج سال آینده بیش از 1.5 درجه سانتیگراد گرم خواهد شد و این امر موجب مهاجرت سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده به مناطقی خواهد شد که در آن ریسک سرمایه‌گذاری ناشی از تغییرات اقلیمی پایین‌تر باشد. در همین راستا شرکت هنلی و شرکا [1] اولین ویرایش شاخص تاب‌آوری اقلیمی برای مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری [2] را منتشر کرده است تا از این طریق شهروندان و سرمایه‌گذاران جهانی را نسبت به مناطقی که تاب‌آوری مناسب‌تری در برابر تغییرات اقلیمی دارند، آگاه سازد.


 این شاخص که داده‌های 180 کشور را شامل می‌شود، عوامل کلیدی همچون آسیب پذیری، آمادگی برای افزایش سرمایه گذاری های آب و هوایی و توانایی اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) کشورها برای انطباق را در نظر می گیرد. همچنین این شاخص کشورها را در سه گروه تاب آوری طبقه بندی می کند: تاب آوری بالا (نمره بین 60 تا 100)، تاب‌آوری متوسط (نمره بین 45 تا 59.9) و تاب آوری پایین (نمره پایین‌تر از 45). بر اساس شاخص تاب‌آوری اقلیم کشورها و سرمایه‌گذارانی که در گروه کشورهای با تاب‌آوری پایین قرار دارند، در برابر رویدادهای شدید آب و هوایی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها، طوفان‌ها، امواج گرما، سیل، خشکسالی و طوفان آسیب‌پذیرتر هستند.


بر اساس امتیازات این شاخص، کشور ایران با کسب امتیاز 36 در رتبه هفتاد و دوم این شاخص و در میان کشورهای با تاب‌آوری پایین قرار گرفته است. همچنین بر اساس رتبه‌بندی این شاخص تنها 15 کشور در گروه کشورهای با تاب‌آوری بالا قرار دارند. 23 کشور در گروه تاب‌آوری متوسط و 142 کشور در گروه کشورهای با تاب‌آوری پایین قرار دارند


[1] Henley and Partners
[2] Investment Migration Climate Resilience Index


نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید