کمبود نیروی انسانی در آمریکا نگاهی به آینده است؟

تاریخ انتشار
11:00:00 | 09 / 11 / 1400

کمبود نیروی انسانی در آمریکا نگاهی به آینده است؟

blog-main-image

اکونومیست نوشت: آمریکا امروز دچار عدم تعادل قابل توجه بین نیاز به کارگران و در دسترس بودن آنهااست. اقتصاد از سطح تولید ناخالص داخلی قبل از کووید فراتر رفته است. شرکت‌ها تقریباً در هر صنعت، از مهمان‌یاری گرفته تا امور مالی، در تقلا هستند تا افرادی را استخدام کنند تا بتوانند با تقاضا مطابقت داشته باشند. اما تعداد افرادی که مایل به کار برای آنها هستند بسیار کاهش یافته است.

اکونومیست نوشت: آمریکا امروز دچار عدم تعادل قابل توجه بین نیاز به کارگران و در دسترس بودن آنهااست. اقتصاد از سطح تولید ناخالص داخلی قبل از کووید فراتر رفته است. شرکت‌ها تقریباً در هر صنعت، از مهمان‌یاری گرفته تا امور مالی، در تقلا هستند تا افرادی را استخدام کنند تا بتوانند با تقاضا مطابقت داشته باشند. اما تعداد افرادی که مایل به کار برای آنها هستند بسیار کاهش یافته است.


 آمریکا در حال حاضر حدود 3 میلیون نیروی کار کمتر از آستانه پاندمی دارد، یعنی 2 درصد کاهش نیروی کار.

 این خبر خوبی برای جویندگان کار است. کار پیدا کردن آسان شده است. رشد دستمزد (حداقل از نظر نقدی) قوی است، به ویژه برای کسانی که درآمد پایینی دارند. با این حال، التهاب بیش از حد بازار کار می‌تواند به تورمی که در حال گسترش در اقتصاد است دامن بزند و ثبات قیمت‌ها را بسیار دشوارتر کند. نمودار فوق تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار در آمریکا را نشان می‌دهد. ادامه این مطلب را در شماره ١٨ نشریه اکونومیست فارسی بخوانید.نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید