تبعیض بازار کار آلمان برای کسانی که پیشینۀ مهاجرتی دارند!

تاریخ انتشار
15:15:00 | 06 / 06 / 1400

تبعیض بازار کار آلمان برای کسانی که پیشینۀ مهاجرتی دارند!

blog-main-image

بررسي يافته‌هاي يك تحقيق در آلمان نشان مي‌دهد كه افراد با پيشينه مهاجرتي با تبعيض‌هاي قابل توجهي در محل يا بازار كار روبرو بوده‌اند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه بیش از ۴۰ درصد افراد داراي پيشينه مهاجرتي در آلمان، در محل كار یا بازار کار دچار تبعیض شده اند. همچنين حدود نيمي از اين افراد اظهار داشته‌اند که نسبت به همتایان “بومی” خود برای انجام کار تحت فشار بیشتری قرار دارند و براي به دست آوردن سود و منفعت برابر بايد تلاش بيشتري را نسبت به همتايان بومي خود انجام دهند.

بررسي يافته‌هاي يك تحقيق در آلمان نشان مي‌دهد كه افراد با پيشينه مهاجرتي[1] با تبعيض‌هاي قابل توجهي در محل يا بازار كار روبرو بوده‌اند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه بیش از 40 درصد افراد داراي پيشينه مهاجرتي در آلمان، در محل كار یا بازار کار دچار تبعیض شده اند. همچنين حدود نيمي از اين افراد اظهار داشته‌اند که نسبت به همتایان “بومی” خود برای انجام کار تحت فشار بیشتری قرار دارند و براي به دست آوردن سود و منفعت برابر بايد تلاش بيشتري را نسبت به همتايان بومي خود انجام دهند.

زنان در مقایسه با مردان، تبعیض بیشتری را تجربه کرده‌اند!

نتايج اين تحقيق هچنين نشان مي‌دهد كه زنان در مقايسه با مردان تبعيض بيشتري را تجربه كرده‌اند. حدود نيمي از پاسخدهندگان زن و يك سوم از پاسخ دهندگان مرد احساس تبعيض در فرايند استخدام و محل كار را تجربه كرده‌اند.

دلایل تبعیض در نظر گرفته شده به احتمال زیاد ناشي از نام‌های “بیگانه” آنها، تابعیت آن‌ها، متولد شدن در کشورهای دیگر و مذهب آنها بوده است. به طور خاص، در مورد کسانی که زبان آلمانی برای آن‌ها زبان مادری نبوده و تحصیلات و مدارک تحصیلی خود را در خارج از آلمان کسب کرده بودند، نسبت به افرادی که بومي آلمان تصور مي‌شدند،  تبعيض‌هاي بيشري وئجود داشته و كارفرماينگمان مي‌كردند كه اين افراد از توانايي كمتري برخوردارند.

در آلمان، هر فردی که حداقل یکی از والدین او بدون تابعیت آلمان متولد شده باشد دارای سابقه مهاجرت است. لازم به ذكر است كه آلمان از طریق حق تولد تابعیت اعطا نمی کند، بنابراین در عمل این بدان معناست که کسی که هر دو والدینش در آلمان متولد شده اند هنوز می تواند پيشينه مهاجرت داشته باشد. در حقیقت، حدود یک چهارم جمعیت آلمان دارای پيشينه مهاجرت هستند.

  • Lindsay, F. (۲۰۲۱, August ۲۴). In Germany, People with Migration Background Feel Significant Discrimination in The Jobs Market. Forbes. https://www.forbes.com/sites/freylindsay/۲۰۲۱/۰۸/۲۴/in-germany-people-with-migration-background-feel-significant-discrimination-in-the-jobs-market/?sh=۵d۸۱۱c۵۶۷۲۲۳
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید