بررسی طرح سرشماری اتباع افغان؛ گامی برای حفظ امنیت و حقوق مهاجرین و کاهش آسیب‌های اجتماعی

تاریخ انتشار
17:26:00 | 23 / 03 / 1401

بررسی طرح سرشماری اتباع افغان؛ گامی برای حفظ امنیت و حقوق مهاجرین و کاهش آسیب‌های اجتماعی

blog-main-image

شرکت در طرح سرشماری به معنی ثبت شدن رسمی بوده و زمینه دسترسی به حقوق اولیه اتباع در کشور میزبان را فراهم می‌کند و از سویی موجودیت پناهجویان در یک کشور را معنی دار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در پی دستور رییس جمهور برای تشکیل سازمان مهاجرین، اکنون وزارت کشور نیز اعلام کرده برای قانون‌مند شدن حضور اتباع افغانستانی در ایران طرح سرشماری را برگزار خواهد کرد.

همزمان با موج جدید مهاجرت از سوی همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان، مقامات جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظرهایی به لزوم قانون‌مند کردن حضور اتباع افغانستانی در این کشور پرداختند.

بر اساس اعلام گزارش‌هایی از سوی نهادهای مربوطه نزدیک به 5 میلیون تبعه افغانستانی در حال حاضر در ایران حضور دارند که در این میان برخی مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه زیست این افراد وجود دارد. البته برخی آمارهای غیررسمی نیز از حضور نزدیک به 7 میلیون تبعه غیرقانونی در ایران حکایت دارند.

مسائلی از جمله اشتغال، مسکن، بیمه و غیره همگی در گرو قانون‌مند بودن و سازمانی شدن حضور این افراد در ایران است. متاسفانه با موج جدیدمهاجرت از سوی افغانستان، تعداد زیادی از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده‌اند که لزوم بررسی و مشکلات این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول از ضروریات است.

در یک گفت‌وگو با دکتر بهرام صلواتی رییس رصدخانه مهاجرت ایران به ابعاد و چرایی طرح سرشماری اتباع افغانستانی و اعطاء اقامت ۶ ماهه برای مهاجرین پرداختیم.