پیشی گرفتن عوامل کلان کشور بر عوامل شغلی در مهاجرت نیروی انسانی

تاریخ انتشار
18:23:00 | 25 / 04 / 1402

پیشی گرفتن عوامل کلان کشور بر عوامل شغلی در مهاجرت نیروی انسانی

blog-main-image

بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره سیالیت‌ سرمایه انسانی در عصر دیجیتال عنوان کرد: کمی سازی مهاجرت و گفتن داستان مهاجرت سخت است. با این حال، آنچه مشخص است باید فرض‌های سنتی تغییر کند و سیالیت نیروی انسانی مدنظر قرار بگیرد. او ادامه داد: در چند دهه بر رو روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و در زمان بهره‌وری جنگ در سطح جهانی است. چراکه شکاف مهارتی یک مسئله جهانی است و استفاده از نیروی انسانی در همه جای دنیا ممکن شده است. ما در ایران در مواجهه با شکاف نیروی انسانی، غافل‌گیر شده‌ایم. صلواتی به آمارهای پیمایش جدید پیرامون «وضعیت مهاجرتی افراد» اشاره کرد و گفت: در این پیمایش که بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند، حدود ۱۷ درصد به مهاجرت فکر نمی‌کنند و حدود ۱۶ درصد نیز مهاجرت کرده بودند که نزدیک به ۴ درصد آنها به فکر بازگشت هستند. با این حال، حدود ۶۰ درصد از افراد حاضر در این پیمایش «تمایل یا تصمیم به مهاجرت» دارند. او در ادامه تحلیل داده‌های این پیمایش عنوان کرد: از این تعداد حدود ۸۰ درصد عوامل کلان را علتی برای مهاجرت دانسته‌اند. همچنین ۴۸ درصد این افراد عوامل شغلی و حرفه‌ای را عامل مهاجرت انتخاب کرده‌اند. در آخر صلواتی افزود: هیچ برنامه بلندمدتی و مگا‌ پروژه‌ای نداریم و مگا پروژه تعیین‌کننده است. کسب‌وکارها باید جور حاکمیت را بکشند و برخلاف دنیا که حاکمیت‌ها تسهیل‌گری می‌کنند به تسهیل‌گری در این حوزه بپردازند.

پیوست: فعالان اکوسیستم و کارشناسان نیروی انسانی، در نشست «سرمایه انسانی؛ آموزش دیجیتال، سرمایه‌ی انسانی کاراتر، عدالت بیشتر» که در روز نخست همایش فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال وضعیت مهاجرت نیروی انسانی را بحرانی ارزیابی کردند و از افت شدید رتبه ایران در شاخص نگهداشت نیروی انسانی خبر دادند. آنها بر اساس پیمایشی جدید، عنوان کردند که حدود ۸۰ درصد افراد حاضر در این پیمایش شرایط کلی کشور را علتی برای مهاجرت دانسته‌اند و همچنین ۴۸ درصد این افراد عوامل شغلی و حرفه‌ای را عامل مهاجرت انتخاب کرده‌اند.

به گزارش پیوست، مجید نیلی احمد آبادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره وضعیت نیروی انسانی عنوان کرد: انباشت نیروی انسانی در حوزه‌های جدید حاصل انباشت نیروی انسانی در دانشگاه بود.در واقع، دهه نود حاصل این انباشت در دانشگاه در اقتصاد ما معنادار شد. امروز وضعیت کشور، نیروی انسانی کیفی را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، مشکل مهاجرت نیروی انسانی به زودی قایل حل نیست و با قبول این واقعیت که نیروهای انسانی می‌روند یا می‌مانند باید برای این بحران نیروی انسانی تصمیم‌گیری کنیم. انسانی ماهر برای جهش کشور آماده کنیم.
او ادامه داد: می‌توان از از نیروی انسانی در پهنه اقتصاد استفاده کنیم و حتی به مدل فریلنسری داخلی فکر کنیم و آن را ایجاد کنیم و آموزش نیروی کار انسانی کیفی و آموزش مجدد نیروی کار در دستور کار کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد. حاکمیت نه توان مالی و نه توان‌های دیگر برای آموزش نیروی انسانی ندارد. اگر بنگاه‌ها وارد آموزش نیروی انسانی نشوند، با مشکل مواجهه خواهیم شد.

مدیرعامل فناپ: غم‌سرایی کافی است به دنبال راه‌حل‌های برویم

شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ معتقد است باید به مسئله مهاجرت نیروی انسانی به شکل دیگری نگاه کرد. او عنوان کرد: اخبار مهاجرت نیروی انسانی در همه عرصه‌ها به گوش می‌رسد چه در بنگاه‌ها و چه در افراد نزدیک و خانواده‌. اگر نگاهی به آمار رصدخانه مهاجرت کنیم آمارها غمگین کننده است. خروج نیروی انسانی یک واقعیت است بادی گریه کنیم اما صورت‌ها را باید شست و به جای غم‌سرایی به دنبال راه‌حل‌های بدیع و نو فکر کنیم تا به این پاسخ دهیم. این جمیعت ظرفیت دارد که توسعه اقتصادی را رقم بزند.
او ادامه داد: تعریف از تلنت باید تغییر کند چراکه تعریف فعلی سر درخت نیروی انسانی را قطع می‌کند. از طرفی، مدرک‌گرایی در جهان رو به افول است اما هنوز بسیاری بر این معیار پافشاری می‌کنند.و از طرف دیگر، بنگاه‌ها همیشه اعتراض می‌کنند که دانشگاه ابتر است ما باید بنگاه‌ها را به دانشگاه تبدیل کنیم. همچنین باید در زمان(سن) به کارگیری نیروی کار باید تجدید نظر کنیم چراکه در برخی مواقع برخی نیروهای بریده را تازه می‌خواهیم جذب کنیم. باید زمان رسیدن به بازار کار در اقتصاد دیجیتالی کاهش پیدا کند.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران: عوامل کلان کشور تاثیر ۸۰ درصدی بر مهاجرت دارند

بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره سیالیت‌ سرمایه انسانی در عصر دیجیتال عنوان کرد: کمی سازی مهاجرت و گفتن داستان مهاجرت سخت است. با این حال، آنچه مشخص است باید فرض‌های سنتی تغییر کند و سیالیت نیروی انسانی مدنظر قرار بگیرد.
او ادامه داد: در چند دهه بر رو روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و در زمان بهره‌وری جنگ در سطح جهانی است. چراکه شکاف مهارتی یک مسئله جهانی است و استفاده از نیروی انسانی در همه جای دنیا ممکن شده است. ما در ایران در مواجهه با شکاف نیروی انسانی، غافل‌گیر شده‌ایم.
صلواتی به آمارهای پیمایش جدید پیرامون «وضعیت مهاجرتی افراد» اشاره کرد و گفت: در این پیمایش که بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند، حدود ۱۷ درصد به مهاجرت فکر نمی‌کنند و حدود ۱۶ درصد نیز مهاجرت کرده بودند که نزدیک به ۴ درصد آنها به فکر بازگشت هستند. با این حال، حدود ۶۰ درصد از افراد حاضر در این پیمایش «تمایل یا تصمیم به مهاجرت» دارند.
او در ادامه تحلیل داده‌های این پیمایش عنوان کرد: از این تعداد حدود ۸۰ درصد عوامل کلان را علتی برای مهاجرت دانسته‌اند. همچنین ۴۸ درصد این افراد عوامل شغلی و حرفه‌ای را عامل مهاجرت انتخاب کرده‌اند.
در آخر صلواتی افزود: هیچ برنامه بلندمدتی و مگا‌ پروژه‌ای نداریم و مگا پروژه تعیین‌کننده است. کسب‌وکارها باید جور حاکمیت را بکشند و برخلاف دنیا که حاکمیت‌ها تسهیل‌گری می‌کنند به تسهیل‌گری در این حوزه بپردازند.

مدیرعامل ایران تلنت: ابهام و عدم شفافیت را از بین ببریم

آسیه حاتمی مدیرعامل ایران تلنت درباره نیروی انسانی گفت: هر اقتصادی برای توسعه نیازمند منابع است. این نیروی انسانی به توسعه کمک نکرده است. این جمعیت با نرخ کمی اشتغال‌پذیر می‌شود. در بعد اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذرای اتفاق افتاده است و آموزش هم انجام می‌شود. اما همچنان با چالش نیروی انسانی روبه‌رویم. باید ابهام و عدم شفافیت مسیر را در مقابل نیروی انسانی از بین ببریم.
مدیرعامل همرو: از دوره مدیر قهرمان عبور کرده‌ایم
امیر مهرانی مدیرعامل همرو درباره وضعیت مدیریت داخل سازمانی مطرح کرد: الگوهای پیشین ما را به نتایج قبلی نمی‌رساند. چراکه رفتار محیط و افراد تغییر کرده است. از دوره مدیر قهرمان عبور کرده‌ایم. ما به ناکاملی نیاز داریم و مدیر باید خطاها را بپذیرد.

استاد دانشگاه: مهارت نرم یک ضرورت است

علیرضا فیض‌بخش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف مهارت نرم را یک ضرورت دانست و گفت: تحولات در دنیای آینده غیرقابل پیش‌بینی است.امروز بیان می‌شود که ۶۰ درصد از دانش‌آموزانی که مدارس تحصیل می‌کنند در آینده در مشاغلی کار می‌کنند که هنوز به وجود نیامده‌اند. نظام آموزشی مثل کارخانه تولید انبوه می‌کند و مهارت‌های نرم در دنیای امروز مهم است.  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید