پرسشنامه تاثیر مهاجرت کارکنان بر کسب و کارها

تاریخ انتشار
12:35:00 | 11 / 09 / 1400

پرسشنامه تاثیر مهاجرت کارکنان بر کسب و کارها

blog-main-image

پرسشنامه پیشرو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف) به منظور بررسی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر کسب و کارهای ایرانی تهیه شده است. خواهشمند است با پاسخگویی دقیق به آن، مار ا در تحلیل وضعیت مهاجرت نیروی کار ایرانی یاری کنید.

پرسشنامه پیشرو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف) به منظور بررسی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر کسب و کارهای ایرانی تهیه شده است. خواهشمند است با پاسخگویی دقیق به آن، مار ا در تحلیل وضعیت مهاجرت نیروی کار ایرانی یاری کنید. 

لینک شرکت در پرسشنامه

  • https://imobs.ir/publication/show/379
نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید