تصویر برند رصدخانه مهاجرت ایران

تاریخ انتشار
14:21:00 | 08 / 12 / 1401

تصویر برند رصدخانه مهاجرت ایران

blog-main-image

روابط‌عمومی رصدخانه مهاجرت ایران به‌عنوان حلقه‌ای واسط میان یکی از مهمترین مراکز ارائه‌دهنده گزارش‌های آماری و جامعه، چالش‌ها و تجربیات متنوعی از بدو وجود داشته است؛ انتشار دقیق داده‌های آماری به‌رغم ساده‌سازی گزارش‌های کمی مرتبط با مهاجرت، دسترس‌پذیری، پاسخگویی به انواع مخاطبان و مسائلی مرتبط با قانون کپی‌رایت درباره محتوای تولیدشده بخشی از این مولفه‌ها بود. به همین دلیل این پیمایش با هدف بررسی آگاهی و اعتماد مخاطب‌های رصدخانه تعریف شده و از نتایج آن برای بهبود عملکرد این واحد بهره برده خواهد شد.

روابط‌عمومی رصدخانه مهاجرت ایران به‌عنوان حلقه‌ای واسط میان رصدخانه (به‌عنوان یکی از مهمترین مراکز ارائه‌دهنده گزارش‌های آماری) و جامعه، تجربیات متنوعی از آغاز فعالیت داشته است؛ انتشار دقیق داده‌های آماری به‌رغم ساده‌سازی گزارش‌های کمی مرتبط با مهاجرت، دسترس‌پذیری، پاسخگویی به انواع مخاطبان و مسائلی مرتبط با قانون کپی‌رایت درباره محتوای تولیدشده، بخشی از چالش‌های این حوزه بوده است. به همین دلیل این پیمایش با هدف بررسی آگاهی و اعتماد مخاطب‌های رصدخانه تعریف شده و از نتایج آن برای بهبود عملکرد این واحد بهره برده خواهد شد.

زمان پاسخگویی: ۲ دقیقه

به‌زودی نتایج این پیمایش در قالب گزارش روابط‌عمومی رصدخانه مهاجرت ایران منتشر خواهد شد.


شرکت در پرسشنامهنظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید