نصیری از ایران فرار نکرده است

تاریخ انتشار
09:22:00 | 28 / 02 / 1401

نصیری از ایران فرار نکرده است

blog-main-image

سهرابیان در واکنش به ماجرای مهاجرت بهمن نصیری ملی‌پوش رویینگ ایران گفت: نصیری مهاجرت کرده و این یک اتفاق معمول در دنیاست و در اروپا هم این اتفاق رخ می‌دهد. حتی برخی ورزشکاران آمریکا هم به اروپا مهاجرت می‌کنند. بهمن پیش‌تر در جمهوری آذربایجان بود اما به درخواست مربی و فدراسیون به ایران آمد و فعالیت خود را شروع کرد ولی برنامه‌ریزی داشت که برود و این کار را انجام داد. امیدوارم دوباره به ایران برگردد. بهمن از ایران فرار نکرده و به صورت قانونی مهاجرت کرده است. نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورها افراد به‌صورت قانونی مهاجرت می‌کنند و اتفاق خاصی نبود ولی آن را بزرگ جلوه دادند.

سهرابیان در واکنش به ماجرای مهاجرت بهمن نصیری ملی‌پوش رویینگ ایران گفت: نصیری مهاجرت کرده و این یک اتفاق معمول در دنیاست و در اروپا هم این اتفاق رخ می‌دهد. حتی برخی ورزشکاران آمریکا هم به اروپا مهاجرت می‌کنند. بهمن پیش‌تر در جمهوری آذربایجان بود اما به درخواست مربی و فدراسیون به ایران آمد و فعالیت خود را شروع کرد ولی برنامه‌ریزی داشت که برود و این کار را انجام داد. امیدوارم دوباره به ایران برگردد. بهمن از ایران فرار نکرده و به صورت قانونی مهاجرت کرده است. نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورها افراد به‌صورت قانونی مهاجرت می‌کنند و اتفاق خاصی نبود ولی آن را بزرگ جلوه دادند.

رئیس فدراسیون قایقرانی در واکنش به عملی نشدن قول‌ها درخصوص استخدام بهمن نصیری، افزود: همه می‌دانند که در ماجرای استخدام نصیری، فدراسیون کفش آهنی به پا کرد و اقدامات لازم را انجام داد ولی این موضوع عملی نشد و یا به نحوی که بهمن می‌خواست انجام نشد. به هر حال هر کاری روال خاص خود را دارد و درنهایت بهمن به کشور آذربایجان نقل مکان کرد. سوال من این است که آیا در کشور آذربایجان به او شغلی دادند؟ به هر حال هرجا هست سلامت باشد. این را بگویم که درهای فدراسیون به روی بهمن و امثال بهمن باز است و هر زمان که بخواهند برگردند، با آغوش باز پذیرایشان هستیم.

نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید