رتبه هفدهم ایران در میان کشورهای دانشجوفرست

تاریخ انتشار
09:46:00 | 24 / 02 / 1402

رتبه هفدهم ایران در میان کشورهای دانشجوفرست

blog-main-image

ادعای ریاست دانشگاه تهران مبنی بر حضور ایران در صدر کشورهای دانشجوفرست نادرست است

در روزهای اخیر رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه ایران در صدر کشور‌هایی است که دانشجویانش یه کشور‌های جهان اول سفر می‌کنند، گفت: پرورش نیروی انسانی ما در تراز استاندارد جهانی است، دانشگاه‌های ما اقدامات قابل قبولی در حد استاندارد‌های جهانی دارند.
این ادعا اگر به معنی رتبه ایران در صدر کشورهای دانشجوفرست باشد، اشتباه است.
طبق داده‌های سالنامه مهاجرتی ایران به نقل از (UIS 2022) ، شاخص دانشجوفرستی ایران هفدهم از میان ۲۴۱ کشور براساس جمعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال ۲۰۲۰ است.