حمایت از اشتغال متخصصان ایرانی خارج از کشور

تاریخ انتشار
14:06:00 | 12 / 11 / 1400

حمایت از اشتغال متخصصان ایرانی خارج از کشور

blog-main-image

یکی از طرح‌های مدنظر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، بهره‌مندی زیست‌‌بوم فناوری و نوآوری از ظرفیت تخصصی دانش‌آموختگان، متخصصان، کارآفرینان و اساتید ایرانی خارج از کشور است که ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشت آنها به کشور بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت یک سال خارج از کشور فعالیت کرده باشند.

 

یکی از طرح‌های مدنظر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، بهره‌مندی زیست‌‌بوم فناوری و نوآوری از ظرفیت تخصصی دانش‌آموختگان، متخصصان، کارآفرینان و اساتید ایرانی خارج از کشور است که ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشت آنها به کشور بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت یک سال خارج از کشور فعالیت کرده باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ یکی از طرح‌های مدنظر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، بهره‌مندی زیست‌‌بوم فناوری و نوآوری از ظرفیت تخصصی دانش‌آموختگان، متخصصان، کارآفرینان و اساتید ایرانی خارج از کشور است که ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشت آنها به کشور بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت یک سال خارج از کشور فعالیت کرده باشند. امسال در قالب طرح حمایت از اشتغال متخصصان ایرانی خارج از کشور، بیش از 130 نفر از این افراد در حوزه‌های فناورانه‌ای چون آی‌سی‌تی، نانوفناوری، زیست‌فناوری، دارو و سلول‌های بنیادی در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مشغول به فعالیت هستند.

در این برنامه، برای این افراد شرایطی فراهم شده است تا همکاری خود را با اشتغال در شرکت‌های فناور و مراکز نوآوری و شتابدهنده‌ها به عنوان مربی، مشاور در حوزه تحقیق و توسعه این بنگاه‌های اقتصادی آغاز کنند. این کار هم به متخصصان ایرانی خارج از کشور کمک می کند تا مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین خود را به داخل کشور انتقال دهند و هم شرایط برای استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان آنها در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور فراهم می کند.

  • https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/132944/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید