“نه” به رفتن از کشور! “نه” به آمدن مهاجران جدید!

تاریخ انتشار
16:08:00 | 01 / 05 / 1398

“نه” به رفتن از کشور! “نه” به آمدن مهاجران جدید!

blog-main-image

نتایج نظرسنجی موسسه PEW در ۲۷ کشور منتخب در سال ۲۰۱۸ حاکی از عدم اقبال مردم به مهاجرت ورودی است بطوریکه شمار قابل توجهی از مردمان کشورهای میزبان مخالف ورود و آمدن مهاجران جدید هستند. این نسبت در کشورهایی همچون ایتالیا، مجارستان و یونان بیش از ۷۰ درصد است!!

نتایج نظرسنجی موسسه PEW در 27 کشور منتخب در سال 2018 حاکی از عدم اقبال مردم به مهاجرت ورودی است بطوریکه شمار قابل توجهی از مردمان کشورهای میزبان مخالف ورود و آمدن مهاجران جدید هستند. این نسبت در کشورهایی همچون ایتالیا، مجارستان و یونان بیش از 70 درصد است!!


در عین حال، این نظر سنجی نشان می‌دهد مردم نگرانی زیادی نسبت به مهاجرت خروجی داشته و آن را یک چالش و بحران جدی برای کشور خود می‌دانند. در واقع مردم حتی بیش از آنکه نگران ورود مهاجران جدید باشند، از مهاجرت هموطنان خود برای پیدا کردن شغل به دیگر کشورها نگران هستند! در کشورهایی همچون یونان، اسپانیا، ایتالیا، مجارستان و آرژانتین بیش از 80 درصد مردم نگران مهاجرت‌های خروجی هستند! 


  • Connor, P., & Krogstad, J. M. (۲۰۱۸, December ۱۰). Many worldwide oppose more migration – both into and out of their countries. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/۲۰۱۸/۱۲/۱۰/many-worldwide-oppose-more-migration-both-into-and-out-of-their-countries/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید