از هر 5 نفر یکی به فکر مهاجرت است! (میل به مهاجرت در کشورهای عربی منتخب)

تاریخ انتشار
15:59:00 | 01 / 05 / 1398

از هر 5 نفر یکی به فکر مهاجرت است! (میل به مهاجرت در کشورهای عربی منتخب)

blog-main-image

در پیمایشی که میان ۲۵ هزار نفر در ۱۱ کشور عربی توسط Arab Barometer در انتهای سال ۲۰۱۸ و ابتدای سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است بطور میانگین از هر ۵ نفر، یک نفر به فکر مهاجرت می‌باشد! این نسبت در سودان بسیار بالاست (۶۰ درصد) که البته در طول ۵ سال گذشته اندکی کاهش یافته است. با این حال همچنان نیمی از جمعیت این کشور در فکر مهاجرت می‌باشند!

در پیمایشی که میان 25 هزار نفر در 11 کشور عربی توسط Arab Barometer در انتهای سال 2018 و ابتدای سال 2019 صورت گرفته است بطور میانگین از هر 5 نفر، یک نفر به فکر مهاجرت می‌باشد!


این نسبت در سودان بسیار بالاست (60 درصد) که البته در طول 5 سال گذشته اندکی کاهش یافته است. با این حال همچنان نیمی از جمعیت این کشور در فکر مهاجرت می‌باشند!


نسبت میل به مهاجرت در کشورهای اردن، عراق و مراکش افزایش چشمگیری داشته است!


جالب اینجاست در کشور جنگ زده یمن میل به مهاجرت روند کاهشی را نشان می‌دهد!


عوامل و انگیزه های اقتصادی مهم‌ترین پیشران مهاجرت در کشورهای مورد بررسی عنوان شده است!
  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید