افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان بین المللی!

تاریخ انتشار
15:45:00 | 01 / 05 / 1398

افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان بین المللی!

blog-main-image

در بین سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ میلادی، جمعیت دانشجویان بین المللی دنیا افزایش بسیار چشمگیری داشته است و از ۲ میلیون نفر به ۵ میلیون نفر افزایش یافته است!

در بین سال‌های 2018-2001 میلادی، جمعیت دانشجویان بین المللی دنیا افزایش بسیار چشمگیری داشته است و از 2 میلیون نفر به 5 میلیون نفر افزایش یافته است!


سهم کشورهای سنتی دانشجو پذیر دنیا از بازار دانشجویان بین المللی همانند آمریکا، بریتانیا و آلمان کاهش یافته است! بالاترین کاهش سهم از بازار، مربوط به آمریکا می باشد.


در عوض، چین (که پیشتر معمولاً بعنوان کشوری دانشجو فرست تلقی می شد) با کسب سهم قابل توجهی از بازار دانشجویان بین المللی، در حال حاضر یکی از کشورهای اصلی دانشجو پذیر دنیا تلقی می‌شود!


بازارهای نو ظهوری مثل کانادا و روسیه سهم و جایگاه کشورهایی همچون ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی را در زمینه دانشجویان بین المللی تسخیر کرده است!


بازار دانشجویان بین المللی از نظر مالی و ایجاد مشاغل آکادمیک برای بخش آموزش عالی درکشورهای میزبان بسیار مهمی و تاثیر گذار است. برای مثال گردش مالی بازار دانشجویان بین المللی در آمریکا بیش از سی میلیارد دلار در سال و اشتغال زایی در حدود نیم میلیون نفر برای بخش آکادمیک است!

  • Open Doors. (۲۰۱۹). Institute of International Education. https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید