اقتصاد مهاجرت: چرا مهاجران ایرانی به کشور پول نمی فرستند؟

تاریخ انتشار
14:25:00 | 01 / 05 / 1398

اقتصاد مهاجرت: چرا مهاجران ایرانی به کشور پول نمی فرستند؟

blog-main-image

در بسیاری از کشورها، وجوه ارسالی مهاجران (Remittance)جزء منابع اصلی درآمد ارزی است. بر اساس گزارش بانک جهانی۲۰۱۷، مهاجران قریب به ۶۰۰ میلیارد دلار به موطن خود ارسال کرده اند. سهم ایران از وجوه ارسالی مهاجران بسیار ناچیز و فقط ۱,۴ میلیارد بوده اما مثلاً سهم مصر نزدیک به ۳۰ میلیارد است. با توجه به جمعیت ایرانیان مهاجر، وجوه ارسالی می تواند یکی از منابع تامین ارزی در شرایط بحرانی باشد که تا کنون نادیده گرفته شده است!

در بسیاری از کشورها، وجوه ارسالی مهاجران (Remittance)جزء منابع اصلی درآمد ارزی است.


بر اساس گزارش بانک جهانی2017، مهاجران قریب به 600 میلیارد دلار به موطن خود ارسال کرده اند.


سهم ایران از وجوه ارسالی مهاجران بسیار ناچیز و فقط 1.4 میلیارد بوده اما مثلاً سهم مصر نزدیک به 30 میلیارد است.


با توجه به جمعیت ایرانیان مهاجر، وجوه ارسالی می تواند یکی از منابع تامین ارزی در شرایط بحرانی باشد که تا کنون نادیده گرفته شده است!


تحریم انتقال ارز بانکی را سخت کرده اما انتقال وجوه خرد ارزی و بشکل مسافری در مقیاس بزرگ می تواند منبع تامین ارزی قابل توجهی تلقی گردد.


به باور برخی، مهاجران ایرانی انگیزه کافی برای ارسال وجه ارز به داخل کشور ندارند. اما با توجه به نرخ ارز و قدرت اقتصادی هر واحد آن در ایران در قیاس با خارج، در حال حاضر انگیزه کافی برای انتقال وجوه خرد توسط آحاد مسافران و مهاجران ( حتی بشکل کمک به خانواده) مهیا است.


شرایط تسهیلی و تشویقی بانک مرکزی برای انتقال ارز مهاجران به داخل در این بین حیاتی است!

  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید