آیا پس از مهاجرت خوشحال ترید؟!

تاریخ انتشار
12:12:00 | 31 / 04 / 1398

آیا پس از مهاجرت خوشحال ترید؟!

blog-main-image

مطالعه میان ۳۶ هزار مهاجر نسل اولی در ۱۵۰ کشور ( گزارش جهانی شادی ۲۰۱۸) نشان می‌دهد: مهاجرت تنها به میزان ۹ درصد ( میانگین جهانی ) باعث افزایش شادی مهاجران می شود. بالاترین افزایش شادی (۲۹ درصد) مربوط به مهاجرت از مناطق جنوب صحرای آفریقا به اروپای غربی است. مهاجرت از مناطق خاورمیانه، اروپای شرقی و مرکزی به سمت اروپای غربی باعث افزایش ۱۵ درصدی شادی مهاجران می گردد.

مطالعه میان 36 هزار مهاجر نسل اولی در 150 کشور ( گزارش جهانی شادی 2018) نشان می‌دهد:


مهاجرت تنها به میزان 9 درصد ( میانگین جهانی ) باعث افزایش شادی مهاجران می شود.


بالاترین افزایش شادی (29 درصد) مربوط به مهاجرت از مناطق جنوب صحرای آفریقا به اروپای غربی است.


مهاجرت از مناطق خاورمیانه، اروپای شرقی و مرکزی به سمت اروپای غربی باعث افزایش 15 درصدی شادی مهاجران می گردد.


اما مهاجرت از اروپای غربی به اروپای شرقی و مرکزی اثر معکوس داشته و باعث کاهش شادی مهاجران می گردد.


جالب اینکه افزایش شادی فقط برای 5 سال اول مهاجرت است و بعد از آن ثابت و یا کاهش می یابد. از دلایل آن حس قیاس مهاجران با افراد بومی بخصوص در زمینه دستمزد و امکان پیشرفت شغلی است.


شکاف شادی میان کشورهای مبدا و مقصد نیز مهم است. مثلاً مهاجرت از آمریکای لاتین و کارائیب که شادی نسبتن بالا اما ثروت و توسعه یافتگی کمتری دارند به مناطق ثروتمند و توسعه یافته آمریکای شمالی و اروپای غربی، باعث افزایش خاص شادی نمیشود. لذا مهاجرت به کشور ثروتمند الزاماً باعث افزایش شادی نمی گردد!
  • Hendriks, M. (۲۰۱۸, July ۱۸). Does Migration Increase Happiness? It Depends. Migrationpolicy.Org. https://www.migrationpolicy.org/article/does-migration-increase-happiness-it-depends
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید