بهشت و باتلاق مهاجران تحصیلکرده و ماهر!

تاریخ انتشار
11:11:00 | 01 / 05 / 1398

بهشت و باتلاق مهاجران تحصیلکرده و ماهر!

blog-main-image

برخی کشورهای مهاجر پذیر نه تنها از ورود و پذیرش مهاجران ماهر و تحصیلکرده استقبال می کنند بلکه به نوعی ظرفیت جذب و بکارگیری آن‌ها را هم دارند و لذا سهم مهاجران ماهر از کلیه مهاجران ورودی آن‌ها بالاست همانند کانادا و استرالیا. این گروه را می توان بهشت یا مقصد اصلی مهاجران ماهر نامید!

برخی کشورهای مهاجر پذیر نه تنها از ورود و پذیرش مهاجران ماهر و تحصیلکرده استقبال می کنند بلکه به نوعی ظرفیت جذب و بکارگیری آن‌ها را هم دارند و لذا سهم مهاجران ماهر از کلیه مهاجران ورودی آن‌ها بالاست همانند کانادا و استرالیا. این گروه را می توان بهشت یا مقصد اصلی مهاجران ماهر نامید!


اما در برخی از کشورها بین میزان میل و حمایت از ورود مهاجران ماهر و تحصیلکرده و ظرفیت جذب و سهم آن‌ها از کل مهاجران در آنجا شکاف نسبتاً عمیقی وجود دارد. از جمله این کشورها آلمان و سوئد هستند. یک دلیل، نظام مهارتی خاص این کشورها و یک دلیل دیگر، میل و درصد زیاد ورود پناهجویان و مهاجران کم سواد به این کشورهاست!


اما جالب این جاست در کشورهایی مثل ایتالیا و یونان نه تنها علاقه و حمایت از ورود مهاجران تحصیلکرده پایین است، بلکه عملاً سهم این مهاجران ماهر و باسواد از کل مهاجران و نیز میزان بکارگیری آن‌ها بسیار پایین است! از این منظر کشورهایی همچون ایتالیا را می توان باتلاق مهاجران تحصیلکرده در نظر گرفت!  • Statista. (۲۰۱۹, January ۲۳). Many Countries Support High-Skilled Immigration. Statista Infographics. https://www.statista.com/chart/۱۶۷۵۹/support-for-high-skilled-immigration-share-of-immigrants-with-a-college-degree/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید