پیمایش دانشجویی بین المللی: میل زنان برای ادامه تحصیل در خارج یک و نیم برابر مردان است!

تاریخ انتشار
10:50:00 | 02 / 05 / 1398

پیمایش دانشجویی بین المللی: میل زنان برای ادامه تحصیل در خارج یک و نیم برابر مردان است!

blog-main-image

نتیجه یک پیمایش بین المللی (education.com ۲۰۱۹) در میان ۳۲ هزار دانشجو در سطح ۱۹۲ کشور جهان حاکی از آن است که میزان درخواست دختران دانشجو (۶۱%) برای ادامه تحصیل در خارج نسبت به پسران دانشجو (۳۷%) بیشتر (یک و نیم برابر) است!

نتیجه یک پیمایش بین المللی (education.com 2019) در میان 32 هزار دانشجو در سطح 192 کشور جهان حاکی از آن است که میزان درخواست دختران دانشجو (61%) برای ادامه تحصیل در خارج نسبت به پسران دانشجو (37%) بیشتر (یک و نیم برابر) است!


بر اساس این پیمایش بین‌المللی، بیشترین درخواست برای پذیرش دانشجویی در خارج از کشور ( Application) در سنین 22-18 اتفاق می افتد و با افزایش سن این نرخ رو به کاهش می گذارد!


  • Hofstedt, M. P. (۲۰۱۹, July ۴). Latest Insight Into the International Student Market. Educations.Com. https://institutions.educations.com/insights/new-insight-into-the-international-student-market-coming-soon
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید