تصویری از جمعیت نیروی کار جهان ( به مناسبت روز جهانی کار و کارگر)!

تاریخ انتشار
10:47:00 | 31 / 04 / 1398

تصویری از جمعیت نیروی کار جهان ( به مناسبت روز جهانی کار و کارگر)!

blog-main-image

یک پنجم ( ۲۰ درصد) از نیروی کار مهاجر جهان، از کشور های چین، هند و فیلیپین تامین می شوند!

یک پنجم ( 20 درصد) از نیروی کار مهاجر جهان، از کشور های چین، هند و فیلیپین تامین می شوند!


✅ در عین حال بیش از یک پنجم (21 درصد) از نیروی کار جهانی، بشکل غیر رسمی و بنوعی در بازار کار سیاه مشغول به فعالیت هستند.


✅ 41 درصد از نیروی کار فعلی مربوط به دوران انفجار زاد و ولد (Baby Boomers) هستند که رو به پیری و بازنشستگی هستند!


✅ قریب به 10 درصد از نیروی کار جهانی گاهاً بشکل دور کاری و از خانه کار می کنند. این نسبت در آمریکا بیش از 30 درصد است!


✅قریب به سه چهارم (73 درصد) از نیروی کار جهان در آسیا و خاورمیانه هستند (52 در صد کشورهای چین و هند) و (21 درصد در خاورمیانه)!


✅ 49 درصد از دانشجویان کالج دنیا را زنان تشکیل می دهند.
  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید