تمایل به بازگشت به ایران و عدم تمایل مهاجرت به اروپا در میان مهاجران افغانستانی!

تاریخ انتشار
10:38:00 | 30 / 04 / 1398

تمایل به بازگشت به ایران و عدم تمایل مهاجرت به اروپا در میان مهاجران افغانستانی!

blog-main-image

تمایل به بازگشت به ایران و عدم تمایل مهاجرت به اروپا در میان مهاجران افغانستانی! براساس پیمایش مهاجران بازگشتی به افغانستان و افراد بی‌جا شده داخلی (IDP) در داخل افغانستان که در سال ۲۰۱۸ انتشار یافته است:

تمایل به بازگشت به ایران و عدم تمایل مهاجرت به اروپا در میان مهاجران افغانستانی!


براساس پیمایش مهاجران بازگشتی به افغانستان و افراد بی‌جا شده داخلی (IDP) در داخل افغانستان که در سال 2018 انتشار یافته است:


✅ نزدیک به 20 درصد از مهاجران بازگشته به افغانستان تمایل به بازگشت مجدد به ایران و یا پاکستان را دارند.


✅ تمایل به مهاجرت به کشورهای اروپایی در میان دو گروه بسیار پایین و در حدود 2 درصد است.


✅ افراد بي‌جا شده داخلی بیشتر از مهاجران بازگشتی تمایل به بازگشت به منطقه سکونت سابق خود را دارند.


✅ پایین بودن فرصت‌های شغلی، بیکاری و یا عدم دسترسی به مسکن مهم‌ترین دلایل این دو گروه برای جابه‌جایی از مکان کنونی سکونت آن‌ها است.


منبع: پرتال داده UNHCR بازیابی شده در تاریخ 29 می 2019 از https://data2.unhcr.org/en/country/afg

منبع: پرتال داده UNHCR بازیابی شده در تاریخ 29 می 2019 از https://data2.unhcr.org/en/country/afg

 

 


  • منبع: پرتال داده UNHCR بازیابی شده در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۹ از https://data۲.unhcr.org/en/country/afg
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید