جایگاه خاورمیانه در نقشه جهانی مردم آواره و بحران زده در اثر جنگ و ناامنی!

تاریخ انتشار
09:00:00 | 30 / 04 / 1398

جایگاه خاورمیانه در نقشه جهانی مردم آواره و بحران زده در اثر جنگ و ناامنی!

blog-main-image

️کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در گزارش سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ خود نقشه ای از توزیع جمعیت مردم بحران زده جهان (پناهجو و بیجا شده) که نیازمند توجه و کمک جدی جهانی هستند را تهیه کرده است. ️بر اساس این گزارش، قریب به ۶۸ میلیون از جمعیت جهان بواسطه جنگ و ناامنی از خانه و یا موطن خود آواره و جابجا شده‌اند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در گزارش سال 2019-2018 خود نقشه ای از توزیع جمعیت مردم بحران زده جهان (پناهجو و بیجا شده) که نیازمند توجه و کمک جدی جهانی هستند را تهیه کرده است.


بر اساس این گزارش، قریب به 68 میلیون از جمعیت جهان بواسطه جنگ و ناامنی از خانه و یا موطن خود آواره و جابجا شده‌اند.


اما نکته حائز اهمیت این است که بیشترین جمعیت جابجا شده، بیجا شده و پناهنده جهان در اثر خشونت، جنگ و ناامنی مربوط به منطقه خاورمیانه است!


در واقع مردمان ساکن این منطقه، بیشترین تاوان رقابت و منازعات جهانی را با آواره شدن از خانه و کاشانه و سرزمین خود می‌پردازند!


بنا بر گزارش UNHCR ، فقط در سال 2015 در اثر جنگ و ناامنی، در هر دقیقه، 24 نفر از خانه و سرزمین خود آواره و سرگردان شده‌اند!


در سال 2019 در اثر بی ثباتی ، جنگ و ناامنی در هر دقیقه چند نفر آواره و بی‌خانمان خواهند شد؟!
  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید