خبر زرد و دروغ!

تاریخ انتشار
08:05:00 | 01 / 05 / 1398

خبر زرد و دروغ!

blog-main-image

خبری جعلی به نقل از مقامات کشور افغانستان تحت عنوان ” کار برای ایرانی ها در افغانستان فراهم شد” در شبکه های مجازی در حال چرخش است که از اساس بی پایه بوده و در راستای تهییج افکار عمومی و تزریق حس سرافکندگی در جامعه است.

خبری جعلی به نقل از مقامات کشور افغانستان تحت عنوان ” کار برای ایرانی ها در افغانستان فراهم شد” در شبکه های مجازی در حال چرخش است که از اساس بی پایه بوده و در راستای تهییج افکار عمومی و تزریق حس سرافکندگی در جامعه است.


هر چند که بطور کلی ارتباط و تعامل اقتصادی و فرهنگی دو کشور همسایه سابقه تاریخی دیرینه ای داشته و همچنین کشور ایران برای چند دهه میزبان مهاجران افغانستانی بوده و این مهاجران خدمات اقتصادی زیادی نیز برای جامعه میزبان داشته اند. با این حال موضوع حضور این قشر مهاجر در کشور همواره با سوء برداشت ها و سوء تفاهمات زیادی همراه بوده است که این سوء تفاهم هم برای جامعه میزبان و هم جامعه مهاجر،آسیب های زیادی به دنبال داشته است.


در شرایط فعلی نیز، گروهی با انتشار چنین اخبار کذبی در تلاش هستند این سوء تفاهمات را عمیق تر نموده و حس سرافکندگی را برای هر دو قشر ( میزبان و مهاجر) بسط و گسترش دهند. ضرروت آگاهی بخشی اجتماعی توام با مقابله با ترویج حس نفرت پراکنی و سرافکندگی ملی و همچنین نگاه نژادپرستانه و تحقیر آمیز هم در جامعه میزبان و هم جامعه مهاجر بیش از هر زمان دیگر لازم است!
  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید