دلایل اصلی کاهش اقبال دانشجویان بین المللی به آمریکا!

تاریخ انتشار
07:40:00 | 01 / 05 / 1398

دلایل اصلی کاهش اقبال دانشجویان بین المللی به آمریکا!

blog-main-image

گزارش (NAFSA ۲۰۱۹) حاکی از کاهش اقبال دانشجویان بین المللی برای ادامه تحصیل در آمریکا است. این کاهش اقبال در میان دانشجویان ایرانی نیز تا حدی قابل مشاهده است نتایج پیمایش نشان می دهد یکی از دلایل عمده این عدم اقبال، پیچیده و سخت تر شدن فرآیند اخذ ویزای دانشجویی و تحصیلی در آمریکا است!

✅ گزارش (NAFSA 2019) حاکی از کاهش اقبال دانشجویان بین المللی برای ادامه تحصیل در آمریکا است. این کاهش اقبال در میان دانشجویان ایرانی نیز تا حدی قابل مشاهده است.


✅ نتایج پیمایش نشان می دهد یکی از دلایل عمده این عدم اقبال، پیچیده و سخت تر شدن فرآیند اخذ ویزای دانشجویی و تحصیلی در آمریکا است!


✅ از دیگر دلایل مهم این است که در نظر دانشجویان بین المللی، شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا دیگر مانند گذشته مطلوب نیست و به نوعی از میزان اسقبال و آمادگی کشور آمریکا برای جذب و پذیرش دانشجویان کاسته شده است!


✅ همچنین خشونت و ناامنی اجتماعی بویژه حملات مسلحانه از دیگر عوامل مهم کاهش اقبال دانشجویان عنوان شده است.


✅ در کنار عوامل فوق و سایر مسائل، برنامه های تشویقی و تسهیلات ویژه دیگر کشورها از جمله چین و کانادا باعث شده است توجه دانشجویان بین المللی به دیگر مقاصد بیش از پیش جلب شود! بر همین اساس، توجه دانشجویان ایرانی نیز از آمریکا به کانادا بیشتر معطوف شده است!


  • Editor. (۲۰۲۰, March ۲۳). US report puts the price of declining student market share at US$۵,۵ billion. ICEF Monitor - Market Intelligence for International Student Recruitment. https://monitor.icef.com/۲۰۱۹/۰۶/us-report-puts-the-price-of-declining-student-market-share-at-us۵-۵-billion/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید