روند رشد تعداد دانشجویان اروپایی و آمریکایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند!

تاریخ انتشار
06:13:00 | 20 / 03 / 1398

روند رشد تعداد دانشجویان اروپایی و آمریکایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند!

blog-main-image

تعداد دانشجویان اروپایی و آمریکایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، در طول یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. مطالعات نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۷، تعداد دانشجویان اروپایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند افزایش یافته و از ۱۶۲ هزار نفر به ۲۱۶ هزار نفر رسیده است. بخشی از این افزایش ناشی از اجرای برنامه‌ی اراسموس (Erasmus) بوده است، درنتیجه اروپا تصمیم گرفته برنامه‌ی دوم اراسموس را اجرا کند و بدین منظور مبلغی بیش از ۸ میلیارد یورو را برای حمایت از جابجایی بین المللی دانشجویان طی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۱ در نظر گرفته است.

🌐 تعداد دانشجویان اروپایی و آمریکایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، در طول یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.


🌐 مطالعات نشان می‌دهد که بین سال‌های 2017-2007، تعداد دانشجویان اروپایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند افزایش یافته و از 162 هزار نفر به 216 هزار نفر رسیده است.


🌐 بخشی از این افزایش ناشی از اجرای برنامه‌ی اراسموس (Erasmus) بوده است، درنتیجه اروپا تصمیم گرفته برنامه‌ی دوم اراسموس را اجرا کند و بدین منظور مبلغی بیش از 8 میلیارد یورو را برای حمایت از جابجایی بین المللی دانشجویان طی سال‌های 2027-2021 در نظر گرفته است.


🌐 چنین رشدی در ایالات متحده‌ی آمریکا نیز مشاهده می‌شود، با این تفاوت که شیب رشدش نسبت به اروپا بیشتر می‌باشد.


🌐 در آمریکا نیز برنامه‌هایی جهت حمایت از افزایش جابجایی بین المللی دانشجویان صورت گرفته است تا به افزایش در تعداد و تنوع دانشجویان آمریکایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، کمک کند.

   


  • Pietro, D. G. (۲۰۱۹, May ۲۹). University study abroad and graduates’ employability. IZA WORLD OF LABOR. https://wol.iza.org/articles/university-study-abroad-and-graduates-employability/long
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید