ظهور قطب های جدید ( چین و روسیه) جاذب دانشجویان بین المللی!

تاریخ انتشار
05:29:00 | 01 / 05 / 1398

ظهور قطب های جدید ( چین و روسیه) جاذب دانشجویان بین المللی!

blog-main-image

در دو دهه گذشته آمریکا و بریتانیا همواره قطب اصلی جذب دانشجویان بین المللی بوده اند، اما با این حال این دو کشور در حال از دست دادن سهم و جایگاه خود در این بازار هستند!

✅ در دو دهه گذشته آمریکا و بریتانیا همواره قطب اصلی جذب دانشجویان بین المللی بوده اند، اما با این حال این دو کشور در حال از دست دادن سهم و جایگاه خود در این بازار هستند!


✅ قطب‌های نوظهوری همچون کشورهای چین و روسیه که در گذشته غالباً فرستنده دانشجو بودند، در حال حاضر سهم قابل توجهی از بازار جذب دانشجویان بین المللی را کسب کرده اند! کشور چین تبدیل به یکی از بازیگران اصلی این بازار شده است!


✅ کشورهای سنتی مهاجر پذیر (کانادا و استرالیا) که در گذشته بیشتر به دنبال جذب نیروی کار و مهاجران اقتصادی بودند، در حال حاضر استراتژی خود را بر روی جذب دانشجویان بین المللی و تامین نیروی کار آتی خود از این کانال متمرکز نموده اند!


✅ رقابت شدیدی میان شرق و غرب بر جذب دانشجویان بین‌المللی سرگرفته است، بطوریکه دولت ترامپ در حال انجام تغییرات اساسی بر نظام مهاجرتی این کشور پس از دهه ها در جهت حفظ مزیت رقابتی در برابر چین می باشد!
  • Editor. (۲۰۲۰, March ۲۳). US report puts the price of declining student market share at US$۵,۵ billion. ICEF Monitor - Market Intelligence for International Student Recruitment. https://monitor.icef.com/۲۰۱۹/۰۶/us-report-puts-the-price-of-declining-student-market-share-at-us۵-۵-billion/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید