قابل توجه جنگ طلبان !!!( عواقب انسانی جنگ و ناامنی)

تاریخ انتشار
13:09:00 | 30 / 04 / 1398

قابل توجه جنگ طلبان !!!( عواقب انسانی جنگ و ناامنی)

blog-main-image

بنا بر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) بر اثر افزایش جنگ ، خشونت و ناامنی جمعیت مهاجران پناهجو و پناهندگان جهان به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و هم اکنون در سال ۲۰۱۹ قریب به ۷۰ میلیون نفر از جمعیت جهان آواره و بی جا و پناهجو هستند.

بنا بر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) بر اثر افزایش جنگ ، خشونت و ناامنی جمعیت مهاجران پناهجو و پناهندگان جهان به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و هم اکنون در سال 2019 قریب به 70 میلیون نفر از جمعیت جهان آواره و بی جا و پناهجو هستند.


بر اساس گزارش UNHCR، نرخ تعداد افراد فراری از جنگ و خشونت و ناامنی از عدد 6 نفر در دقیقه در سال 2005، به عدد 24 نفر در هر دقیقه در سال 2015 رسیده است!!!


سوالی که پیش روی جنگ طلبان قرار داد این است که بنظر آنان در سال 2020، به ازای هر دقیقه، چند نفر از جمعیت جهان در حال ترک خانه و کاشانه خود و فرار از جنگ و ناامنی هستند؟!

 

 


  • https://www.unrefugees.org/news/every-minute-۲۴-people-are-forced-to-flee-their-homes/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید