مهاجران اقتصادی و کاری تمایل به کدام کشورها دارند؟

تاریخ انتشار
05:59:00 | 26 / 08 / 1397

مهاجران اقتصادی و کاری تمایل به کدام کشورها دارند؟

blog-main-image

بر اساس یک نظر سنجی میان ۳۶۶ هزار نفر از ۱۹۷ کشور، سه کشور آمریکا، آلمان و کانادا بعنوان مطلوب‌ترین مقاصد برای مهاجران اقتصادی و کاری تلقی میشوند. وقوع برگزیت باعث شده است که آلمان جایگاه کشور بریتانیا را از آن خود کند! در منطقه اروپا و آسیای مرکزی، آلمان مطلوب‌ترین مقصد می‌باشد! در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور کانادا بعنوان مطلوب‌ترین مقصد شناخته می شود! صدور فرمان مهاجرتی ترامپ ( محدودیت ویزا برای مسلمانان) در این موضوع تاثیر گذار بوده است! در منطقه آمریکای شمالی، کشور استرالیا بعنوان مقصد مهاجرتی مطلوب شناخته می‌شود! آمریکا همچنان مطلوب‌ترین مقصد مهاجرتی برای متخصصین و دانش آموختگان و افراد جوان و حتی مسن ترها و افراد کم مهارت می باشد!

 

✅ بر اساس یک نظر سنجی میان 366 هزار نفر از 197 کشور، سه کشور آمریکا، آلمان و کانادا بعنوان مطلوب‌ترین مقاصد برای مهاجران اقتصادی و کاری تلقی میشوند.


✅ وقوع برگزیت باعث شده است که آلمان جایگاه کشور بریتانیا را از آن خود کند! در منطقه اروپا و آسیای مرکزی، آلمان مطلوب‌ترین مقصد می‌باشد!


✅ در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور کانادا بعنوان مطلوب‌ترین مقصد شناخته می شود! صدور فرمان مهاجرتی ترامپ ( محدودیت ویزا برای مسلمانان) در این موضوع تاثیر گذار بوده است!


✅ در منطقه آمریکای شمالی، کشور استرالیا بعنوان مقصد مهاجرتی مطلوب شناخته می‌شود!


✅ آمریکا همچنان مطلوب‌ترین مقصد مهاجرتی برای متخصصین و دانش آموختگان و افراد جوان و حتی مسن ترها و افراد کم مهارت می باشد!


✅ در حالی که کشور آمریکا، بعنوان مقصد اول برای مهاجران در کشورهای در حال توسعه می‌باشد، مهاجران کشورهای توسعه یافته مقاصد مهاجرتی دیگری را می‌پسندند!

 

 


  • Strack, R., Booker, M., Kovács-Ondrejkovic, O., Antebi, P., & Welch, D. (۲۰۲۱, February ۲۶). Decoding Global Talent ۲۰۱۸. BCG Global. https://www.bcg.com/publications/۲۰۱۸/decoding-global-talent
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید