نمایه تبادلات دانشجویی ایران-آمریکا

تاریخ انتشار
05:24:00 | 09 / 09 / 1397

نمایه تبادلات دانشجویی ایران-آمریکا

blog-main-image

تراز تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا در طول ده سال گذشته از ۳ هزار به ۱۲ هزار دانشجو افزایش یافته است. در طول سه سال گذشته (۲۰۱۸-۲۰۱۵) ، تعداد دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا در تراز۱۲ هزار ثابت مانده است. بر اساس داده ۲۰۱۷، ایران رتبه ۱۲ را در میان کشورهای دانشجو فرست به آمریکا را داراست.

 


🔸 تراز تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا در طول ده سال گذشته از 3 هزار به 12 هزار دانشجو افزایش یافته است.


🔸 در طول سه سال گذشته (2018-2015) ، تعداد دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا در تراز12 هزار ثابت مانده است.


🔸 بر اساس داده 2017، ایران رتبه 12 را در میان کشورهای دانشجو فرست به آمریکا را داراست.


🔸 تراز حضور دانشجویان آمریکایی در ایران در طول 10 سال گذشته همواره زیر سه نفر بوده است که فقط در سال 2014-2013 به 15 نفر رسیده بود. از این حیث ایران در رتبه 183 میان کشورهای مقصد دانشجویان آمریکایی قرار دارد.


🔸 حضور دانشجویان ایرانی در آمریکا، ارزشی بالغ بر نیم میلیارد دلار در اقتصاد بازار دانشجویان بین المللی در آمریکا دارد.

 


  • : Open doors ۲۰۱۸
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید