افزایش 2.5 میلیون نفری جمعیت مهاجران در انگلستان و ولز

تاریخ انتشار
16:10:00 | 14 / 08 / 1401

افزایش 2.5 میلیون نفری جمعیت مهاجران در انگلستان و ولز

blog-main-image

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در بریتانیا، جمعیت مهاجران (متولد خارج) در انگلستان و ولز از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ۲,۵ میلیون نفر افزایش یافته است. بر اساس این سرشماری که در سال ۲۰۲۱ صورت گرفته، مهاجران تقریبا ۱۷ درصد (۱۰ میلیون نفر) از جمعیت ۵۹ و نیم میلیونی انگلستان و ولز را شامل می‌شوند. هندیان با ۹۲۰ هزار نفر (۵/۱ درصد) بیشترین جمعیت افراد متولد خارج در انگلستان و ولز را تشکیل می‌دهند. همچنین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیشترین نرخ رشد افزایش جمعیت افراد متولد خارج مربوط به رومانیایی‌ها بوده است. تعداد متولدین رومانیایی در انگلستان و ولز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ با ۵۷۶ درصد افزایش از تقریبا ۸۰ هزار نفر به ۵۳۹ هزار نفر رسیده است.

 بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در بریتانیا، جمعیت مهاجران (متولد خارج) در انگلستان و ولز از سال 2011 تاکنون، 2.5 میلیون نفر افزایش یافته است. بر اساس این سرشماری که در سال 2021 صورت گرفته، مهاجران تقریبا 17 درصد (10 میلیون نفر) از جمعیت 59 و نیم میلیونی انگلستان و ولز را شامل می‌شوند.
هندیان با 920 هزار نفر (5/1 درصد) بیشترین جمعیت افراد متولد خارج در انگلستان و ولز را تشکیل می‌دهند. همچنین از سال 2011 تا 2021 بیشترین نرخ رشد افزایش جمعیت افراد متولد خارج مربوط به رومانیایی‌ها بوده است. تعداد متولدین رومانیایی در انگلستان و ولز بین سال‌های 2011 تا 2021 با 576 درصد افزایش از تقریبا 80 هزار نفر به 539 هزار نفر رسیده است.
از بین 10 ملیت منتب متولد خارجی در انگلستان و ولز نیز جمهوری ایرلند و آلمان دو کشوری هستند که شاهد کاهش جمعیت خود در انگلستان و ولز نسبت به سال 2011 بوده‌اند. جمعیت ایرلندی‌های ساکن در انگلستان ولز نسبت به سال 2011 با 20 درصد و جمعیت آلمانی‌ها نیز با کاهشی 4 درصدی همراه شده است. نمودار زیر تغییرات جمعیت 10 ملیت برتر مهاجر در انگلستان و ولز را در سال‌های 2011 و 2021 نشان می‌دهد:

نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید