مهاجرت‌های بازگشتی

workgroup-image

ظرفيت استعدادهاي برتر و نخبگان غير مقيم از ظرفيت‌هاي مهم در توسعه اقتصاد دانش‌بنيان به شمار مي‌آيد. بسیاری از کشورها در برنامه‌های توسعه خود، طرح‌هایی برای گردش نخبگان و استعدادهاى داخلى و خارجى در نظر گرفته‌اند. چرا كه شناسایى، جذب و ارتقاى تعاملات با استعدادهاى خارج از كشور، می‌تواند به ارتقاى توانمندى‌ها در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادى کمک کند.

اين مسئله براي ايران از اهميت دوچنداني برخوردار است. چرا كه سهم قابل توجهي از مهاجران ايراني خارج از كشور را داياسپوراي متخصص و تحصيل‌كرده تشكيل مي‌دهند و بهره‌گيري از ذخاير علمي دانشمندان و متخصصان ايراني غير مقيم به عنوان يك مسئله مهم از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشور حس شده است. اهم اهداف و برنامه‌هاي رصدخانه مهاجرت ايران در حوزه مهاجرت‌هاي بازگشتي به شرح ذيل است:


  • تدقيق آمار و اطلاعات مرتبط با مهاجرت‌هاي بازگشتي و بازبهره‌مندي از مهاجران غير مقيم در ايران و ساير كشورهاي جهان
  • بررسي و تحليل وضعيت مهاجرت‌هاي بازگشتي در جهان با رويكرد استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو در اين زمينه
  • انجام پژوهش و پيمايش‌هاي ميداني در ارتباط با عوامل رانشي – كششي بازگشت، چالش‌هاي مهاجران بازگشتي در ايران، ميزان تمايل به بازگشت و همكاري با داخل در ميان داياسپوراي ايراني و...
  • برگزاري نشست‌ها و دوره‌هاي آموزشي در حوزه مهاجرت‌هاي بازگشتي براي ارتقاي فضاي پژوهشي و ارائه جديدترين يافته‌هاي محققان در اين حوزه
  • ارائه يافته‌هاي پژوهشي به نهادهاي سياست‌گذار با هدف آسيب‌شناسي وضعيت موجود و پيشنهاد راهكارهايي براي بهبود برنامه‌ها و سياست‌ها در حوزه بهره‌مندي از ظرفيت داياسپورا
همکاران ما در این گروه

گروه مهاجرت‌های بازگشتی

member-image
زهره ربیعی
دبیر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های بازگشتی
member-image
مليكا سليماني
پژوهشگر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های بازگشتی