توسعه ویزای استارتاپی در جهان و تاثیر آن بر استارتاپ های ایران

report-image
توسعه ویزای استارتاپی در جهان و تاثیر آن بر استارتاپ های ایران
تعداد دانلود : 67 مرتبه
تاریخ انتشار : 1398

عضو گروه کاری : مهاجرت های تحصیلی و دانشجویی