تعریف مفاهیم مهاجرت: مهاجر فاقد مدرک

تاریخ انتشار
16:08:00 | 03 / 05 / 1401

تعریف مفاهیم مهاجرت: مهاجر فاقد مدرک

blog-main-image

فرد غیرتبعه ای که بدون داشتن اسناد و مدارک لازم وارد کشوری شود یا در آن بماند.

نظرات کاربران
  • هنوز نظری ارسال نشده است

پیغام خود را بگذارید