25 دانشگاه برتر دانشگاه برتر جهان در سال 2022

تاریخ انتشار
13:17:00 | 09 / 12 / 1400
عضو گروه کاری : مهاجرت های تحصیلی و دانشجویی

25 دانشگاه برتر دانشگاه برتر جهان در سال 2022

blog-main-image

بر اساس رتبه بندي QS در سال ۲۰۲۲، دانشگاه MIT برای دهمین سال متوالی بهترین دانشگاه جهان است. همچنين ايالات متحده آمريكا با ۲۶ و بريتانيا با ۱۸ دانشگاه در ميان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان، بيشترين نماينده را در اختيار دارند. اين دو كشور در مجموع ۴۴ درصد از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنيا را در اختيار دارند. در زير رتبه بندي ۲۵ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۲ را مشاهده مي‌كنيد:

   بر اساس رتبه بندي QS در سال 2022، دانشگاه MIT برای دهمین سال متوالی بهترین دانشگاه جهان است. همچنين ايالات متحده آمريكا با 26 و بريتانيا با 18 دانشگاه در ميان 100 دانشگاه برتر جهان، بيشترين نماينده را در اختيار دارند. اين دو كشور در مجموع 44 درصد از 100 دانشگاه برتر دنيا را در اختيار دارند. در زير رتبه بندي 25 دانشگاه برتر جهان در سال 2022 را مشاهده مي‌كنيد: