سالنامه مهاجرتی ایران در یک نگاه اینفوگراف

تاریخ انتشار
14:30:00 | 05 / 11 / 1400

سالنامه مهاجرتی ایران در یک نگاه اینفوگراف

blog-main-image

رتبه مهاجرفرستی ایران (براساس جمعیت ایرانیان ساکن خارج از کشور در سال ۲۰۲۰)، ۵۴ از میان ۲۳۲ کشور است. رتبه مهاجر پذیری ایران (براساس جمعیت مهاجران ساکن ایران در سال ۲۰۲۰). رتبه دانشجوفرستی ایران (براساس جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج در سال ۲۰۱۸) ۱۹ از ۲۴۱ بوده است. رتبه دانشجوپذیری ایران (براساس جمعیت دانشجویان خارجی ساکن در ایران در سال ۲۰۱۸) ۳۱ از ۲۴۱ بوده است. رتبه ایران در شاخص بالقوه مهاجرت (بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷) ۷۸ از ۱۵۲ بوده است. رتبه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان ( بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷)، ۷۸ از ۱۵۲ بوده است. رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی برای استعدادها (در سال ۲۰۲۰)، ۱۰۲ از میان ۱۳۲ کشور بوده است. رتبه پناهجوفرستی ایران ( تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویی در جهان در سال ۲۰۲۰)، ۱۴ از ۱۹۵ بوده است. رتبه پناهنده فرستی ایران (تعداد ایرانیان در وضعیت پناهندگی در جهان در سال ۲۰۲۰)، ۲۲ از ۱۹۴ بوده است. رتبه پناهنده پذیری ایران (تعداد پناهندگان ساکن ایران در سال ۲۰۲۰)، ده از ۱۶۹ بوده است. رتبه ایران در شاخص جهانی قدرت پاسپورت( در سال ۲۰۲۰)، ۱۸۴ از میان ۱۹۹ کشور بوده است.