بخش جمعیتی مهاجران از سالنامه مهاجرتی ایران 1400

تاریخ انتشار
13:02:00 | 06 / 05 / 1400

بخش جمعیتی مهاجران از سالنامه مهاجرتی ایران 1400

blog-main-image

بر اساس آخرین آمار موجود (۲۰۲۱ میلادی)، جمعیت مهاجران جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر ۲۸۱ میلیون نفر است که ۳,۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.

آنچه در بخش جمعیت مهاجران از سالنامه مهاجرتی 1400 آمده است:


بر اساس آخرین آمار موجود (2021 میلادی)، جمعیت مهاجران جهان در سال 2020 میلادی بالغ بر 281 میلیون نفر است که 3.6 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.


جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر اساس آخرین آمار موجود قابل استناد در سال 2020 میلادی، 1.8میلیون نفر است که 2.23 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهد. هر چند بر اساس  منابع داخلی (دبیرخانه شورای عالی ایرانیان) جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور 4.04 میلیون نفر برآورده شده است که این آمار بر اساس منابع بین المللی قابل راستی آزمایی نیست.


جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا در سال 1990 میلادی، بالغ بر 820 هزار نفر بوده است، که این رقم در سال 2020 میلادی به 1.8 میلیون نفر رسیده است. در واقع طی 30 سال گذشته، جمعیت مهاجران ایرانی 2.2 برابر شده است.


در حالیکه سهم ایران از جمعیت جهان چیزی در حدود 1.07 درصد است، سهم ایران از جمعیت مهاجران جهان از رقم 0.54 درصد در سال 1990 میلادی به رقم 0.70 درصد در سال 2020 افزایش یافته است که همچنان پایین تر از سهم جهانی جمعیت ایران است. لذا با در نظر گرفتن شاخص “سهم ایران از جمعیت جهان”، “سهم ایران از جمعیت مهاجران جهان” در طول 30 سال گذشته همواره زیر یک درصد بوده است و هیچگاه به 1 درصد نیز نرسیده است


در ادامه چند جدول برگزیده از این بخش از سالنامه مهاجرتی ایران 1400 خواهد آمد:


  • سالنامه مهاجرتی ایران 1400
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید