وضعیت فعلی و آتی مهاجرت سرمایه انسانی در ایران

وضعیت فعلی و آتی مهاجرت سرمایه انسانی در ایران

دوشنبه اول آذر ماه 1400 14_16 event-image

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و رصدخانه مهاجرت ایران برگزار می کنند

نشست آنلاین: وضعیت فعلی و آتی مهاجرت سرمایه انسانی در ایران

سخنران: دکتر بهرام صلواتی، پژوهشگر ارشد حوزه مهاجرت

اعضای پنل: دکتر سعید سمیعی (رئیس مرکز کار ایران)

دکتر محمدرضا شمسا (پژوهشگر علوم سیاسی)

دکتر سید محمدصادق موحد (سرپرست معاونت آینده‌سازان بنیادملی نخبگان)

تاریخ: دوشنبه، اول آذرماه 1400 - ساعت 14 الی 16

تلفن تماس:  22802706 - 021