مهاجرت‌های بین‌المللی و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مهاجران ورودی و خروجی در حوزه کسب و کار

مهاجرت‌های بین‌المللی و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مهاجران ورودی و خروجی در حوزه کسب و کار

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ event-image

سلسله نشست‌های انتقال تجربه

مهاجرت‌های بین‌المللی و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مهاجران ورودی و خروجی در حوزه کسب و کار

 سخنران‌ها:

دکتر بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
دکتر داود عیوضلو، پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

 زمان: چهارشنبه، ۳۰ شهریورماه، ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷

 پارک فناوری پردیس