ماندن یا رفتن؛ بررسی وضعیت و علل مهاجرت نخبگان در ایران

ماندن یا رفتن؛ بررسی وضعیت و علل مهاجرت نخبگان در ایران

27 اردیبهشت ماه 12 event-image

 انجمن اسلامی دانشگاه تبریز برگزار می‌کند:
🔻ماندن یا رفتن؛ بررسی وضعیت و علل مهاجرت نخبگان از ایران

با حضور دکتر بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
سیاوش خالدان، رئیس هیئت‌مدیره موسسه ایران‌نالج
محمود صوفیانی، دکتری فلسفه‌ی جدید و معاصر

زمان: سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت دانشگاه تبریز