دومين همايش ملي سياستگذاري اجتماعي در ايران_ پنل سياستگذاري مهاجرت

دومين همايش ملي سياستگذاري اجتماعي در ايران_ پنل سياستگذاري مهاجرت

19 ارديبهشت 1401 8:30 تا 10:30 event-image

پنل دوازدهم از دومين همايش ملي سياستگذاري اجتماعي در ايران با محوريت «سياستگذاري مهاجرت» برگزار خواهد شد:

 


مدير پنل: محمود مشفق؛ استاديار جمعيت‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي

سخنرانان: سعيده سعيدي (استاديار موسسه مطالعات اجتماعي و فرهنگي)

بهرام صلواتي: (مدير رصدخانه مهاجرت ايران)

حسن ميرزايي (استاديار مردم‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي)

محمد فيروزي (عضو عيئت علمي دانشگاه بغلان افغانستان)

منوچهر علي‌نژاد (عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد)

حمزه حاجي عباسي (پژوهشگر برنامه آفاق)

اميرحسين چيت ساززاده (مدير برنامه آفاق)


اين همايش به صورت حضوري برگزار مي‌شود. لينك جلسه براي افرادي كه امكان حضور ندارند: 

meeting. atu.ac.ir/ch/spi3