فراسوی فرار نخبگان

فراسوی فرار نخبگان

پنجشنبه 14 بهمن ماه 1400 ساعت 14:05 event-image

هشتمین میزگرد رادیویی «با اندیشه‌ورزان» با مشارکت جامعه اندیشکده و رادیو اقتصاد 

موضوع: فراسوی فرار مغزها

باحضور دکتر بهرام صلواتی، عضو پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف و مدیر رصدخانه مهاجرت ایران

دکتر سیاوش خالدان، مدیر موسسه غیرتجاری ایران‌نالج.


محورهای گفت‌وگو:

آمار مهاجرت‌ها و بازگشت‌ها

مقاصد و مناظر مهاجرت نخبگان از ایران

راه‌حل‌های سیاستی پیشگیری از خروج نخبگان از ایران


زمان پخش: پنج‌شنبه، 14 بهمن 1400. ساعت 14:05

پخش از رادیو اقتصاد، موج fm، ردیف 98