داستان مهاجرت: گفتگوی صادق الحسینی، علی مروی و بهرام صلواتی

داستان مهاجرت: گفتگوی صادق الحسینی، علی مروی و بهرام صلواتی

29 دی ماه 1400 ساعت 20 event-image

اقتصاد ایران در گذار از بحران

 مباحثه صادق الحسینی و علی مروی

با حضور بهرام صلواتی، پژوهشگر ارشد حوزه مهاجرت

قسمت ششم- داستان مهاجرت

 چهارشنبه ۲۹ دی، ساعت ۲۰

در کلاب اقتصادآنلاین در کلاب‌هاوس به همراه پخش همزمان در اینستاگرام اقتصادآنلاین