مهاجرت نخبگان از کشورو سازمان‌ها (تحلیل‌ها و راهکارهای بازگشت نخبگان)

مهاجرت نخبگان از کشورو سازمان‌ها (تحلیل‌ها و راهکارهای بازگشت نخبگان)

20 دی ماه 1400 13:30 event-image

هفدمین کنفرانس بین‌المللی توسعه منابع انسانی
حکمرانی هوشمند منابع انسانی

دکتر بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
 دوشنبه، ۲۰ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ 

سالن چشم‌انداز 
ثبت‌نام از طریق سایت: 
https://hrd-conf.imi.ir/fa/