2020-08-23

Two reports: The Status of International Student Migration during the Outbreak of Corona Was Published

Two reports were published by the Iranian Immigration Observatory and made available to the audience focusing on the international displacement of students during the outbreak of […]
2020-08-18

Iran first migration outlook unveiled

Tehran (IP) – The unveiling ceremony of Iran Migration Outlook was held on Tuesday as the first and most reliable data about the migration of the […]
2019-09-29
گزارش رسمی از جابه‌جایی ( داخلی -بین المللی) ایرانی‌ها
(مهاجرت 4/4 میلیون نفر در 5 سال) ?براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 نزدیک به 4.4 میلیون نفر مهاجرت کرده‌اند […]
2019-09-29

زنگ خطر مهاجرت های اقلیمی در جهان

بر اساس آمار نیمه اول سال 2019: آوارگی 10/8 میلیون نفر در سراسر جهان بر اساس محرک های جنگ و بلایای طبیعی ثبت 7 میلیون آواره […]
2019-09-29

افغانستان در صدر کشورهای پناهجوفرست به کشورهای OECD در 2018

براساس جدیدترین گزارش مهاجرت های بین المللی که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سپتامبر 2019 (شهریور 1398) منتشر شده است، پناهجویان افغانستانی بالاتر […]
2019-09-29

نمایه تبادلات دانشجویی ایران-آمریکا

? تراز تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا در طول ده سال گذشته از 3 هزار به 12 هزار دانشجو افزایش یافته است. ?در طول سه سال […]
2019-09-25

ثبت بیش از یک میلیون پناهجوی جدید

گزارش مهاجرت‌های بین‌المللی کشورهای OECD (INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2019) که در شهریور 1398 انتشار یافته است چشم‌اندازی از آخرین تحولات جهانی در زمینه مهاجرت‌های بین‌المللی اعم […]
2019-09-25

آیا همه مهاجران اجباری واجد شرایط عنوان «پناهنده» هستند؟

در سال‌های اخیر با حرکت گسترده مهاجران اجباری در مناطق مختلف جهان روبرو بوده‌ایم. از هجوم گسترده مهاجران و پناهجویان به مرزهای اتحادیه اروپا تا آوارگی […]
2019-09-24

کاهش تعداد پناهجویان در اثر سیاستهای دولت های دست راستی و ملی گرا در کشورهای میزبان!

گزارش اخیر International Migration Outlook در سال 2019، به بررسی وضعیت مهاجرت های بین المللی در کشورهای OECD پرداخته است. تعداد پناهجویان ثبت نام شده در […]