1400-02-26

پرسشنامه سنجش «میل» و «تصمیم» به مهاجرت درمیان اساتید، محققان و پژوهشگران

پرسشنامه پیش رو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف) پیرامون سنجش «میل» و «تصمیم» به مهاجرت در میان اساتید، محققان […]
1400-02-15

پرسشنامه سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان پزشکان و پرستاران

پرسشنامه پیش رو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف) پیرامون سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان پزشکان و […]
1400-02-08

پرسشنامه سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان فعالین استارتاپی

پرسشنامه پیش رو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف) پیرامون سنجش میل و تصمیم به مهاجرت فعالین استارتاپ ها تنظیم […]
1399-11-14

پرسشنامه پیش رو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف) پیرامون سنجش میل و تصمیم به مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیلان […]
1399-11-14

پرسشنامه پیش رو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف) پیرامون سنجش میل و تصمیم به مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیلان سال 1392 به بعد تنظیم شده است

پرسشنامه پیش رو توسط رصدخانه مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف) پیرامون سنجش میل و تصمیم به مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیلان […]
1398-04-16

پیمایش مهاجرت، شهرنشینی و ادغام مهاجران افغانستانی در ایران

پیمایش مهاجرت، شهرنشینی و ادغام مهاجران افغانستانی در ایران در چارچوب همکاری مشترک بین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت ایران) و گروه جغرافیا و […]
1398-04-12

پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانش آموزان سمپاد

يكي از گروه‌هاي هدف در پيمايش سنجش ميل به مهاجرت ايرانيان، دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند. پيمايش مربوط به اين گروه در حال حاضر توسط رصدخانه مهاجرت […]
1398-04-12

پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانشجویان

يكي از گروه‌‎هايي كه بررسي ديدگاه‌ها و رفتارهاي مهاجرتي آنان براي رصدخانه مهاجرت ايران حائز اهميت است دانشجويان و تحصيلكردگان هستند. با توجه به اين اهميت […]
1398-04-11

پیمایش سنجش میل به مهاجرت ایرانیان در پی تحولات اقتصادی اخیر

پرسشنامه پیش رو توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت) پیرامون سنجش میل به مهاجرت ایرانیان در پی تحولات اقتصادی اخیر تنظیم شده است. هدف […]