رویدادها

رویدادهای پیش رو

معرفی رویدادهای بین المللی

کنفرانس بین المللی Urban History 2020

پانزدهمین دوره کنفرانس بین اللملی تاریخ شهر در شهریور ماه 1399 به مدت چهار روز با محوریت ” تحرک و جابجایی در شهر ها” در آنتورپ بلژیک برگزار خواهد شد.

رویدادهای پایان یافته