رویدادها

رویدادهای پیش رو

معرفی رویدادهای بین المللی

مدرسه تابستانی دانشگاه کوچ ترکیه و IMOSCOE در تابستان 1399
MiReKoc International Summer School 2020
Research Methods and Ethics in Migration Studies

موسسه تحقیقات مهاجرتی دانشگاه کوچ (MIREKOÇ) با همکاری IMISCOE مدرسه تابستانی با موضوع “روش ها و اخلاق تحقیق در مطالعات مهاجرت” را برگزار می نماید.

رویدادهای پایان یافته